Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Ethyleenoxide vaak aangetroffen in kruiden en specerijen

“Wij passen de risicoanalyse nu aan”

Eind 2020 en 2021 regende het recalls, omdat het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide werd aangetroffen in sesamzaad en johannesbroodpitmeel. Maar ethyleenoxide is nog altijd niet uit de voedselketen verdwenen. Dat laat een recente veiligheidswaarschuwing zien. Ethyleenoxide is nu namelijk voor het eerst ook aangetroffen in laurierblad. De betreffende partij komt uit Turkije. In de RASFF-meldingen van de afgelopen jaren zien we wel een afname in het aantal meldingen van ethyleenoxide ten opzichte van 2020/2021. Desondanks zijn er nog steeds regelmatig meldingen voor ethyleenoxide in met name kruiden en specerijen. Hoe kunnen we het risico beperken? Onze specialist contaminanten en food integrity Hans van der Moolen geeft antwoord op die vraag.

Ethyleenoxide is een gewasbeschermingsmiddel dat al jaren gebruikt wordt om schade aan gewassen door toedoen van insecten te voorkomen. Het wordt óók gebruikt als desinfectiemiddel van specerijen en kruiden. De stof kan kanker veroorzaken bij mensen die vaak en langdurig met de stof in aanraking komen. Ook zou de stof worden opgeslagen in het lichaam. Tot nu toe is ethyleenoxide aangetroffen in sesamzaad, johannesbroodpitmeel, guargom, kruiden en specerijen. En nu dus ook in laurierblad, waarin het nog niet eerder werd aangetroffen. 

"Hieruit blijkt dat we dus veel alerter moeten zijn en monitoren in de breedte."

Niet in de lijn der verwachting

Van der Moolen: “Van johannesbroodpitmeel en sesamzaad uit India en omstreken weten we inmiddels dat het een risico kan vormen. Maar deze nieuwe melding over ethyleenoxide in laurierblad uit Turkije viel echt op. Turkije is niet direct een risicogebied voor ethyleenoxide. Dat verwachtten we daarom niet, zeker niet in een product als laurierblad. Hieruit blijkt dat we dus veel alerter moeten zijn en monitoren in de breedte. Zo kunnen we de risico’s beheersen.” 

Opschalen van het risico

“Het risico op ethyleenoxide in allerlei kruiden en specerijen lijkt daarnaast hoog, vanwege het aantal meldingen”, vertelt Van der Moolen. “Bovendien is de ernst van het in aanraking komen met de stof ethyleenoxide hoog voor onze gezondheid. In de risicoanalyses die we maken voor retailers, hebben wij daarom besloten om het risico van ethyleenoxide te herzien. We voegen het advies om te testen op ethyleenoxide nu standaard toe in ons monitoringplan voor die productgroep. Mijn advies voor telers, producenten en verwerkers van kruiden en specerijen: test standaard op ethyleenoxide.”

"Ik adviseer niet alleen te kijken naar de ingekochte grondstoffen, maar ook naar de ingrediënten van samengestelde producten die u gebruikt."

Zicht op de inspanningen van uw leverancier

Een analyse op ethyleenoxide / 2-chloorethanol is niet altijd nodig. Van der Moolen: “Een goed analysecertificaat van dezelfde partij of batch waarin een overschrijding van de MRL op ethyleenoxide wordt uitgesloten, volstaat ook. Vraag uw leverancier naar zo’n analysecertificaat. En stel een vragenlijst op over hoe zij de veiligheid van hun product proactief borgen. Dit gaat verder dan onderzoek op ethyleenoxide in laurierblad, sesamzaad, johannesbroodpitmeel of guargom alleen. Ik adviseer niet alleen te kijken naar de ingekochte grondstoffen, maar ook naar de ingrediënten van samengestelde producten die u gebruikt. Heeft u twijfels? Dan kunt u kiezen voor een analyse.”

De keten in kaart brengen

De handelaar of additievenproducent van grondstoffen als laurierblad, johannesbroodpitmeel of guargom zit vaak in het buitenland. “Het in kaart brengen van de keten is dan extra belangrijk. Van de schakels binnen de EU én daarbuiten. Met die informatie kunt u gerichter onderzoek doen en alleen testen waar nodig. Bovendien verkleinen inkopers en producenten daarmee de kans op fraude met een partij”, vertelt Van der Moolen.

"U koopt dan producten in met risico op aanwezigheid van ethyleenoxide, terwijl u zich daar niet van bewust bent."

Fraude voorkomen

“Zo kunnen producten vanuit India naar andere landen buiten de EU zijn ingevoerd en vanuit daar alsnog in de EU terechtkomen”, vult Van der Moolen aan. “U koopt dan producten in met risico op aanwezigheid van ethyleenoxide, terwijl u zich daar niet van bewust bent. Er hoeft niet altijd sprake te zijn van voedselfraude, maar het is verstandig om goed op te letten bij de inkoop om eventuele risico’s uit te sluiten. Kijk bijvoorbeeld kritisch naar het analyseresultaat: is de analyse uitgevoerd onder accreditatie? En is het uitgevoerd door een betrouwbaar laboratorium? Bevat het logische kenmerken?”

Meer weten over uw situatie?

Onze quality consultants helpen u met een risicoanalyse van uw grondstoffen en samengestelde producten die u gebruikt of het in kaart brengen van uw keten. Op basis van die informatie test u alleen waar dat nodig is, en anders niet. Onze consultants hebben ook ervaring bij het opzetten van een leveranciersbeoordelingsysteem en het maken van goede vragenlijsten. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via foodsafetysolutions@FTBNL.eurofins.com of +31(0) 888 31 03 30.

 

Datum publicatie: 23 oktober 2023