Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

MRL wijzigingen

Hierbij vindt u een overzicht van de meest recente wijzigingen op het gebied van maximum limieten voor gewasbeschermingsmiddelen (o.a. pesticiden) en contaminanten. De basis voor deze informatie is vastgelegd in EU Verordening 396/2005 en EU verordening 1107/2009.

In EU verordening 396/2005 is de procedure voor vaststelling van maximumgehalten aan bestrijdingsmiddelenresiduen in- of op levensmiddelen en diervoeders van plantaardige en dierlijke oorsprong vastgelegd. In EU verordening 1107/2009 is de procedure betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen vastgelegd. Per actieve stof wordt bekeken of deze toegelaten mag worden op de Europese markt, of de toelating na verloop van tijd wordt verlengd of ingetrokken. Na toelating van nieuwe middelen op de Europese markt worden MRL’s vastgesteld. Na intrekking van een toelating kunnen de MRL’s gewijzigd worden. Daarnaast kan uit nieuw onderzoek blijken dat het noodzakelijk is om MRL’s te wijzigen voor bepaalde product-pesticiden combinaties in verband met de veiligheid van mens en natuur.

Eurofins kan een groot deel van deze actieve stoffen voor u analyseren. Indien u hierover vragen heeft, neemt u dan contact op via ContaminantsBNL@eurofins.com. Eurofins houdt deze wetgeving nauwkeurig in de gaten en verwerkt deze informatie in de systemen, zodat u steeds wordt voorzien van een actuele toetsing op uw analyse rapporten.

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.

Bel ons

+31(0)114383824