Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Voldoende gezond & veilig voedsel en water voor iedereen

Wereldwijd is men steeds meer bewust van de noodzaak om in actie te komen tegen de maatschappelijke en ecologische uitdagingen die ons te wachten staat. Innovatieve productiemethoden en alternatieven voor schaarse grondstoffen staan in toenemende mate centraal.

Voor ons betekent duurzaamheid een wereld waarin er voldoende gezond en veilig voedsel en water is voor iedereen. Daar gaan wij voor. Daarom zetten onze medewerkers zich dagelijks in tegen voedselverspilling, in elke stap in de voedsel- en waterketen. Wij helpen onze klanten – telers, verwerkers, producenten en retailers onder andere met het tegengaan van voedselverspilling en het verduurzamen van hun productieproces. Want niet alleen wij, maar ook onze klanten streven naar een positieve invloed op het milieu.   

Waar wij ons voor inzetten
Om ons werk en dat van onze klanten te verduurzamen en een duurzame toekomst te creëren voor alle betrokkenen, koppelen we de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door de Verenigde Naties zijn vastgesteld aan ons werk. We dragen op dit moment direct en indirect bij aan onderstaande doelen. Door op het doel te klikken, ontdekt u welke acties wij ondernemen om het duurzaamheidsdoel te behalen.

 

     

      

 

De Eurofins Foundation
De Eurofins Foundation ondersteunt wereldwijd initiatieven die aansluiten bij onze doelen: het beschermen van gezondheid en het milieu. De foundation levert een actieve bijdrage aan projecten rond de thema’s: gezondheid, voedselveiligheid en milieu. Zo steunt de foundation onderzoek naar PFAS en microplastics en gezonde voeding wereldwijd.

Meer informatie over onze duurzaamheidsinitiatieven?
Wilt u meer weten over de stappen die we zetten voor een wereld waarin er genoeg gezond en veilig voedsel en water is voor iedereen? Of hoe wij u kunnen helpen met het verduurzamen van uw organisatie of productieproces? Neem contact op met ons op via sales-food-nl@eurofins.com of via +31(0) 888 31 00 00.

 

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.