Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Wij bieden een geïntegreerde ketenoplossing

Wat als u bij alle stappen in de keten een partner zou hebben, die u van inkoop van bulkgrondstoffen tot eindproduct bij de retailer adviseert en begeleidt? Ook in de haven en in het land van herkomst? Die u helpt kosten te besparen, te voldoen aan wet- en regelgeving, risico’s te verlagen en zekerheid te krijgen over de kwaliteit van een grondstof en de herkomst. Een partner die met u meedenkt om de impact op het milieu te verkleinen, snelheid in de keten te vergroten en verspilling tegen te gaan. Een partner die bijdraagt aan voedselveiligheid en kwaliteitsbewaking. Eurofins Food, Feed, Water Benelux is uw kennispartner op het gebied van voedselveiligheid en kwaliteit. Ook op het gebied van diervoeding en (proces)water. In de hele keten.

Een wereldwijd netwerk

Door de reis te volgen van grondstof, transport en productie tot eindproduct bij de retailer, krijgen we inzicht in de stappen in de keten. Dat doen we door slim samen te werken en data te koppelen. Eurofins Food, Feed & Water Testing is onderdeel van Eurofins Scientific: de grootste internationale laboratoriumorganisatie en wereldmarktleider op het gebied van voedingsonderzoek. Daardoor hebben we een wereldwijd netwerk van laboratoria met locaties op 800 plaatsen in 47 landen. Kortom: in de buurt van alle plaatsen die uw keten raken. Met betrouwbare professionals die de taal spreken en acteren volgens de Europese wetgeving.

Test in het land van herkomst

Dat maakt het eenvoudig uw grondstoffen in het land van herkomst al te laten controleren, vóór aankoop. Op kwaliteit en herkomst bijvoorbeeld. Of om grondstoffen met elkaar te vergelijken. Bij welke zijn de minste pesticiden gebruikt? Zo heeft u op voorhand belangrijke stuurinformatie op basis waarvan u beslissingen kunt nemen voor uw eindproduct. Omdat de authenticiteit van de analysecertificaten is geborgd, zijn dubbele tests niet nodig. En dat scheelt allemaal tijd, onnodig transport en geld.

Natuurlijk is Eurofins er ook voor ‘losse’ monstername, inspecties, analyses en transport voor een grondstof, component, eindproduct of samengesteld product.

Ken je keten: test waar nodig en anders niet

Op basis van alle data, wet- en regelgeving en een risicoinventarisatie, adviseren onze ketenexperts & food en fraude consultants u over het oplossen van knelpunten in uw supply chain of waar u kosten kunt besparen. Meer over Ken je keten >

01

Agrarische sector

De agrarische sector levert producten die rechtstreeks worden verkocht, zoals aardappelen, groente en fruit.
Wij testen de producten zo snel mogelijk, zodat ze zo vers mogelijk in het schap liggen en we verspilling voorkomen. De agrarische sector levert ook grondstoffen die dienen als ingrediënt voor een eindproduct. 

02

Opslag

Een bulkpartij koffiebonen gaat vaak eerst naar de opslag. Koopt u een partij bulkgrondstoffen of producten uit de opslag, dan wilt u weten of de kwaliteit (nog) in orde is. Eurofins regelt de monstername en analyse.

03

Vervoer & transport

Na de aankoop, moet de partij op transport. Eurofins voert inspectie uit op (internationaal) transport van leverancier naar opslag. Ook na transport is een test op kwaliteit een goed idee. Op het oog is niet altijd te zien of de kwaliteit nog hetzelfde is. Ook dan staat Eurofins voor u klaar.

04

Productieproces

Voordat het productieproces start,wilt u zeker zijn van de herkomst en kwaliteit van de stoffen. Eurofins regelt de monstername en analyse. Ook na de productie is een nieuwe test aan te bevelen. Klopt het eindproduct, op basis van de input? Of reageren de stoffen anders op elkaar? In veel fabrieken helpt proceswater het productieproces. Wij regelen de monstername en analyse op ongewenste stoffen.

05

Verpakking & etikettering

Als een verpakking stoffen afgeeft, dan tast dat de kwaliteit van het product aan. Ondanks alle inspanningen eerder in de keten. Daarom controleren we de verpakking. Borgt de verpakking de kwaliteit van het product dat erin zit? En geeft het geen stoffen af die niet eetbaar zijn, zoals mosh moah? Het product is geschikt voor de retail als er informatie over de houdbaarheid op staat. Onder welke omstandigheden blijft het product goed? Onze challenge-test biedt die informatie.

06

Retail & horeca

Een monster van het eindproduct geeft de retailer uitsluitsel over de kwaliteit. Voor gebruik van het eindproduct in de horeca zijn voedselveiligheid en waterkwaliteit essentieel. We verzorgen audits, inspecties en advies op het gebied van salmonella- en legionellapreventie.   

07

De consument

Het einddoel is bereikt: een veilig en kwalitatief hoogwaardig eindproduct voor de consument. Een eindproduct met alle belangrijke informatie, correct op het etiket.

01

Agrarische sector

De agrarische sector levert producten die rechtstreeks worden verkocht, zoals aardappelen, groente en fruit.
Wij testen de producten zo snel mogelijk, zodat ze zo vers mogelijk in het schap liggen en we verspilling voorkomen. De agrarische sector levert ook grondstoffen die dienen als ingrediënt voor een eindproduct. 

02

Opslag

Een bulkpartij koffiebonen gaat vaak eerst naar de opslag. Koopt u een partij bulkgrondstoffen of producten uit de opslag, dan wilt u weten of de kwaliteit (nog) in orde is. Eurofins regelt de monstername en analyse.

03

Vervoer & transport

Na de aankoop, moet de partij op transport. Eurofins voert inspectie uit op (internationaal) transport van leverancier naar opslag. Ook na transport is een test op kwaliteit een goed idee. Op het oog is niet altijd te zien of de kwaliteit nog hetzelfde is. Ook dan staat Eurofins voor u klaar.

04

Productieproces

Voordat het productieproces start,wilt u zeker zijn van de herkomst en kwaliteit van de stoffen. Eurofins regelt de monstername en analyse. Ook na de productie is een nieuwe test aan te bevelen. Klopt het eindproduct, op basis van de input? Of reageren de stoffen anders op elkaar? In veel fabrieken helpt proceswater het productieproces. Wij regelen de monstername en analyse op ongewenste stoffen.

05

Verpakking & etikettering

Als een verpakking stoffen afgeeft, dan tast dat de kwaliteit van het product aan. Ondanks alle inspanningen eerder in de keten. Daarom controleren we de verpakking. Borgt de verpakking de kwaliteit van het product dat erin zit? En geeft het geen stoffen af die niet eetbaar zijn, zoals mosh moah? Het product is geschikt voor de retail als er informatie over de houdbaarheid op staat. Onder welke omstandigheden blijft het product goed? Onze challenge-test biedt die informatie.

06

Retail & horeca

Een monster van het eindproduct geeft de retailer uitsluitsel over de kwaliteit. Voor gebruik van het eindproduct in de horeca zijn voedselveiligheid en waterkwaliteit essentieel. We verzorgen audits, inspecties en advies op het gebied van salmonella- en legionellapreventie.   

07

De consument

Het einddoel is bereikt: een veilig en kwalitatief hoogwaardig eindproduct voor de consument. Een eindproduct met alle belangrijke informatie, correct op het etiket.