Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Privacy

Privacy statement

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands Holding B.V.

 

Eurofins Food & Feed Testing Netherlands Holding B.V. (Kamer van Koophandel: 52417727.), verder aangeduid als ‘’Eurofins Nederland’’, verwerkt persoonsgegevens via de Websites: https://eurofinsfoodtesting.nl/, http://www.bureaudewit.nl en https://www.c-mark.nl,  (hierna: ‘Websites’).

Wij achten de zorgvuldige omgang met de door ons verzamelde persoonsgegevens van groot belang en respecteren de privacy van alle betrokkenen zoals klanten, leveranciers en bezoekers van onze Websites. De gegevens van al onze betrokkenen worden door ons vertrouwelijk behandeld en zorgvuldig verwerkt en beveiligd, één en ander overeenkomstig de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit Privacy statement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel wij dat doen. Wij raden u aan om ons Privacy statement zorgvuldig te lezen.

1  Bent u klant of leverancier?
Dan verwerken wij uw persoonsgegevens om de overeenkomst die wij met u hebben afgesloten van begin tot eind zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Door uw persoonsgegevens op te slaan zijn wij in staat om:

–               Op ieder gewenst moment en met de juiste contactpersoon in contact te treden (over de uitvoering van de overeenkomst);
–               Te communiceren over producten, diensten, evenementen, enquêtes en promoties van Eurofins;
–               Te reageren op verzoeken zoals offerte-aanvragen, documentatieaanvragen, gratis testverzoeken, vragen en toepassingen;
–               Uw account te beheren en daarover met u te communiceren;
–               Met u te communiceren over vacatures en (toekomstige) mogelijkheden om bij ons te werken.

1.1                 Welke klant- en leverancier gegevens worden door ons verzameld ?
Voor de hiervoor omschreven doeleinden gebruiken wij de onderstaande gegevens:
–        NAW-gegevens;
–        Bedrijfsgegevens;
–        E-mailadres;
–        Telefoonnummer;
–        Functie contactpersoon bij de klant.

1.2                 Hoe slaan wij de persoonsgegevens op?
Zodra u klant wordt bij Eurofins wordt u toegevoegd aan ons CRM systeem, genaamd ‘’CRM Client Management’’. U ontvang van ons een welkomstformulier. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u aan ons worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt. Wij bewaren de gegevens die aan ons worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige afhandeling van onze dienstverlening. Na afhandeling van onze dienstverlening bewaren we uw persoonsgegevens maximaal gedurende 5 jaar in ons archief. Indien u dan ooit nog eens vragen heeft over de door ons verleende diensten kunnen wij u nog een zekere periode adequaat van dienst zijn.

2  Bezoekt u onze Websites?
Dan is het goed om te weten dat door het bezoeken van onze Websites bepaalde gegevens worden opgeslagen. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven en waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te worden verwerkt. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u een (online advies) contactformulier op onze Websites invult, of als u ons via de Websites een e-mail stuurt. Wij bewaren de gegevens die aan ons worden verstrekt zolang als dit nodig is om te komen tot volledige beantwoording en/of afhandeling van uw aanvraag en/of afhandeling van onze dienstverlening.

2.1                 Welke gegevens van Websitebezoekers worden door ons verzameld en opgeslagen en hoe doen wij dit?
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die u op onze Websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

–        Voornaam;
–        Achternaam;
–        Bedrijfsnaam;
–        E-mailadres;
–        Telefoonnummer;
–        Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in ons (online advies) contactformulier;
–        Technische meetgegevens van de apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies, uw voorkeursinstellingen en uw surfgedrag op onze Websites (n.b. alleen in geval van cookies).

Waar wij optreden als verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens, bouwen we op diverse wettelijke grondslagen voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze grondslag kan bijvoorbeeld zijn dat wij een overeenkomst (van opdracht) met u hebben afgesloten, maar kan ook gelegen zijn in de wet of omdat wij daarbij een rechtmatig belang hebben. Waar we optreden als gegevensverwerker verwerken we persoonsgegevens namens de verwerkingsverantwoordelijke en handelen we volgens hun schriftelijke instructie.

3  Verstrekking aan derden
Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wel kan het kan voorkomen uw persoonsgegevens worden gedeeld met zusterfilialen van Eurofins of dat wij derden inschakelen om een dienst of project uit te voeren. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van nieuwsbrieven en andere mailings, voor onze (financiële) administratie en voor hostingsupport. Wij zullen deze ingeschakelde derden uitsluitend toegang geven tot systemen met persoonlijke gegevens indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht of dienst. In geval de door ons ingeschakelde derden als verwerker(s) in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden aangemerkt, sluiten wij met deze ingeschakelde derden een verwerkersovereenkomst. In deze overeenkomst is een geheimhoudingsbeding opgenomen waarmee de door ons ingeschakelde derden zich verplichten om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

4  Beveiligen van uw persoonsgegevens
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, maken we back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten en zorgen we ervoor dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

5  Statistieken
Op de Websites worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de Websites. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de Websites en onze dienstverlening in algemene zin. Meer informatie over het gebruik van statistieken vindt u tevens in het cookiebeleid dat is gepubliceerd op onze Websites.

6   Sociale media
Op onze Websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken (Facebook, LinkedIn en Instagram). Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door de sociale media zelf. Deze code kan onder meer een cookie plaatsen. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Instagram door (welke regelmatig kan wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken. Meer informatie over het gebruik van sociale media vindt u tevens in het cookiebeleid dat is gepubliceerd op onze Websites.

7    Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe websitebezoekers de Websites gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze Websites gebruikt wordt, om rapporten over de Websites aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. U kunt het Privacy beleid van Google hier lezen.

8   E-mailcommunicatie
Wij verzenden (geautomatiseerde) e-mails waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze diensten en aanverwante (marketing)campagnes die aansluiten bij onze diensten. Uw e-mailadres wordt uitsluitend met uw expliciete toestemming toegevoegd aan onze lijst van nieuwsbriefabonnees. Iedere nieuwsbrief bevat voorts een link waarmee u zich kunt afmelden voor de nieuwsbrief.

9  Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van onze elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestand dat met de pagina’s van onze Websites wordt meegestuurd en op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Middels een cookie kunnen wij onder andere verschillende acties op de Websites combineren en het gedrag van gebruikers analyseren. Wij delen deze informatie met partners voor sociale media, advertising en analyse. Deze partners kunnen de gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. Door uw gegevens te combineren kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen, die aansluiten bij uw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere informatie verstrekken. Zo wordt er voorkomen dat u content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor u minder interessant zijn. Wij gebruiken de data overigens alleen geaggregeerd. Dit betekent dat we de data niet kunnen herleiden tot een individu. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren maar dit kan de functionaliteit en het gebruiksgemak van de Websites beperken.

10  Inzage en wijziging van uw gegevens
Indien u een relatie met ons heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onvolledigheden en/of onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen, te beperken of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben, in een daarvoor passend bestand, naar u of naar een door u opgegeven persoon/organisatie toe te zenden. Tenslotte kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij navolgend adres:

Eurofins Food & Testing Netherlands Holding B.V.
t.a.v.de privacy manager
Leeuwarderstraatweg 129
8441 PK Heerenveen

11  Autoriteit Persoonsgegevens
Uiteraard helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

12  Aanpassen Privacy statement
Wij kunnen ons Privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze Websites worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.