Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

World Food Safety Day: aandacht voor gezondheidsrisico’s in voeding

Vandaag is het World Food Safety Day. Sinds 2018 vraagt de VN op deze dag jaarlijks internationaal aandacht voor het voorkomen, opsporen en beheersen van gezondheidsrisico’s in voeding. De Verenigde Naties vinden deze dag belangrijk vanwege de wereldwijde last van door voedsel overgedragen ziekten. Het thema van dit jaar is ‘safe food now for a healthy tomorrow’. Want de productie en consumptie van veilig voedsel heeft direct én op lange termijn voordelen voor mens, planeet en economie. Dat is iets waar alle specialisten van Eurofins zich dagelijks voor inzetten. Wat doen wij precies? 

Wij vinden het ook belangrijk dat voeding en water geen ziekten overdragen. Onze specialisten en wetenschappers leveren een bijdrage aan de wereldwijde gezondheid en (voedsel- en water)veiligheid door onze klanten te voorzien van hoogwaardige laboratorium- en adviesdiensten. Dagelijks leveren onze (ruim) 700 medewerkers en 14 kenniscentra & laboratoria een belangrijke bijdrage aan onze belangrijkste taak: de borging van voedsel- en waterveiligheid. Zij zorgen ervoor dat de kwaliteit van water, diervoeder en van voedsel te allen tijde gewaarborgd is en geven een kwaliteitsgarantie op productniveau. 

Meer dan 200.000 analysemethoden
Eurofins biedt wereldwijd een portfolio van meer dan 200.000 analysemethoden voor het evalueren van de veiligheid, identiteit, samenstelling, authenticiteit, oorsprong, traceerbaarheid en zuiverheid van stoffen en producten. Met 800 laboratoria in 50 landen kunnen wij een heel breed scala aan generieke én specialistische analyses aanbieden. De meeste monsters analyseren wij in onze laboratoria in Nederland. Bij hele specifieke, complexe onderzoeken kunnen wij rekenen op Eurofins-laboratoria in andere landen. 

Voldoen aan wet- en regelgeving
Om de voedselveiligheid te waarborgen, moeten grondstoffen en producten ook wettelijk voldoen aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidseisen. Onze experts hebben alle kennis in huis van bijvoorbeeld Maximale Residu Limieten (MRL’s), de toelating van bepaalde stoffen per land, wetgeving rond Legionella en Listeria monocytogenes en de houdbaarheid van product tot etiket-informatie. Wij begeleiden inkopers, producenten en retailers naar nieuwe wet- en regelgeving of kwaliteitsnormen en toetsen en adviseren waar zij het aantoonbaar voldoen aan wet- en regelgeving verder kunnen aanscherpen.

Ketenbeheersing
Vanaf de inkoop van bulkgrondstoffen tot het eindprodcut bij de retailer adviseren en begeleiden wij onze klanten. In de hele keten helpen wij kosten te besparen, te voldoen aan wet- en regelgeving, voedselveiligheidsrisico’s te verlagen, de impact op het milieu te verkleinen, de snelheid te verhogen, verspilling tegen te gaan en zekerheid te krijgen over de kwaliteit van een grondstof en de herkomst – met tests, inspecties en advies. Door samen te werken met  Eurofins-laboratoria wereldwijd én data slim te koppelen, krijgen we inzicht in de stappen in de keten. Onze laboratoria zijn daarmee in de buurt van alle plaatsen die uw keten raken. Onze betrouwbare professionals spreken de taal ter plaatse en handelen volgens de Europese wetgeving. Met ‘Ken je keten’ biedt Eurofins een oplossing voor uw complete supply chain management en gaat u misschien wel minder testen, maar ook gerichter!

Listeriabeheersing
Een van de belangrijkste ziekmakers in voeding in Nederland is Listeria monocytogenes. Onze listeria-specialisten adviseren producenten over de receptuuropbouw en testen de werking van additieven en natuurlijke conserveermiddelen tijdens de productontwikkeling. Met behulp van gevalideerde wiskundige modellen, voorspellen zij de groeipotentie van Listeria monocytogenes of andere relevante pathogenen in diverse vlees- en visproducten. Dit is een van de verplichte studies die staan beschreven in Infoblad 85. Daarna start de onderbouwing van de voedselveiligheid, conform Infoblad 85. Een challengetest is dan vaak onmisbaar. Tijdens een challengetest onderzoeken we hoe het daadwerkelijk is gesteld met de uitgroei van Listeria monocytogenes of andere relevante pathogenen in het product gedurende de gehele houdbaarheidstermijn. Bezoek www.lekkerlanghoudbaar.com voor een 3-stappenplan voor een langere houdbaarheid van uw product.

Ondersteuning
Wilt u meer weten over hoe wij u kunnen helpen om de voedselveiligheid van uw grondstoffen en producten te waarborgen? Voor veel producten en stoffen kunnen wij supersnelle analyses leveren. Meer weten? Neem contact met ons op via sales-food-nl@eurofins.com of via 088 – 831 00 00.
 

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.