Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Eurofins Onsite

Eurofins Food, Feed, Water Benelux heeft een viertal satellietlaboratoria, ofwel 'Onsite laboratoria', in Nederland. De laboratoria zijn gevestigd in Zaandam, Enschede en een tweetal laboratoria in Helmond.

De labs zijn geaccrediteerd volgens ISO:17025 en de analyses vallen onder Accreditatie (L239).

Trichinella

De satellietlaboratoria op de locatie Helmond testen op Trichinella. De trichine-analyse wordt uitgevoerd in het kader van de voedselveiligheid en in opdracht van de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit). Doordat de laboratoria op deze locatie zijn gehuisvest kunnen de monsters direct worden geanalyseerd en is de doorlooptijd gering.

Microbiologie

De satellietlaboratoria op de locaties Zaandam, Enschede en Helmond testen op diverse soorten microbiologische parameters en verzorgen alle monsternames voor de analyses. Daarnaast verzorgen de locaties ook kwaliteitszorgtaken waaronder trendanalyses, de monstername-planning, projecten en advies.

Objectieve & betrouwbare analyses met snelle doorlooptijden

Door een Onsite lab in te richten op uw locatie zijn we in staat om objectieve en betrouwbare analyses uit te voeren binnen snelle doorlooptijden. Doordat er geen additionele transportkosten bijkomen, bent u in staat om de kosten laag te houden en heeft u meer grip op het gehele proces.

Meer weten?

Neem contact met ons op. Bel +31(0) 888 31 00 00 of stuur een e-mail naar sales-food-nl@eurofins.com.

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.

Contactgegevens België

Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 4