Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Nieuwe regelgeving bepaalt THT- of TGT-vermelding op etiket

'Ook nieuw: verplicht waarschuwingsetiket voor pluimveevlees'

Vanaf 1 juli geldt in Nederland nieuwe regelgeving voor de houdbaarheidsinformatie op etiketten van levensmiddelenverpakkingen. Er gelden straks andere criteria voor het vermelden van een minimale houdbaarheidsdatum (THT) of de uiterste consumptiedatum (TGT). Specifiek voor verpakt pluimveevlees is bovendien een vernieuwd waarschuwingsetiket verplicht. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en wat betekent dit voor uw etiketten? Labelspecialist Christina de Willigen legt het uit.

Waarom nieuwe labelling-wetgeving?

De Willigen: “De Nederlandse overheid past het Warenwetsbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen (BBL) om twee redenen aan per 1 juli 2022. Allereerst in verband met de voedselveiligheid rond de bereiding van pluimveevlees. Daarvoor geldt straks een verplicht vernieuwd waarschuwingsetiket. Dit waarschuwingsetiket moet de consument beter informeren over goede hygiënemaatregelen bij het bewaren, bereiden en consumeren van een product. Daarnaast wordt het besluit aangepast zodat het aansluit op Europese regelgeving op het gebied van het etiketteren van bepaalde voedingsmiddelen met een minimale houdbaarheidsdatum (tenminste houdbaar tot) of een uiterste consumptiedatum (te gebruiken tot).”

Wat verandert er in het kort voor de houdbaarheidsvermelding op mijn verpakking?

Per 1 juli 2022 veranderen de criteria voor het aanbrengen van een THT (tenminste houdbaar tot) en TGT (te gebruiken tot) op verpakkingen. De Willigen: “Op dit moment krijgt een product een TGT als de consument het volgens het bewaarvoorschrift gekoeld moeten bewaren (temperatuur tot max 6°C) of als het product een kortere houdbaarheid heeft dan vijf dagen. Overige producten krijgen nu altijd een THT. Vanaf 1 juli 2022 wordt de TGT-datum in Nederland óók verplicht op sommige producten die langer dan vijf dagen houdbaar zijn en/of op producten die bewaard worden bij een hogere temperatuur dan 6°C. Dit geldt voor producten waarbij er sprake kan zijn van een voedselveiligheidsrisico binnen de gestelde houdbaarheidstermijn.”

Voor welk type producten geldt de nieuwe TGT-vermelding?

Op dit moment geldt dat de volgende producten waarschijnlijk per 1 juli 2022 een TGT op de verpakking krijgen: rauwe ham, kant-en-klaarmaaltijden en voorverpakte salades. De Willigen: “Ongeacht de lengte van de houdbaarheidstermijn geldt de bepaling in Verordening (EU) 1169/2011 dat een product na de TGT-datum als onveilig wordt beschouwd. Dit betreft producten waarvoor een houdbaarheidsstudie voor Listeria monocytogenes is uitgevoerd.” In zo’n studie is onderbouwd dat Listeria monocytogenes binnen de vastgestelde houdbaarheid niet zal uitgroeien tot meer dan 100 kve/g (wettelijk criterium). Na de vastgestelde houdbaarheid is uitgroei wel mogelijk. Dan wordt het product als onveilig beschouwd. 

“Alle andere producten moeten een THT-datum dragen wanneer sprake is van uitgroei van bederforganismen zoals gisten, schimmels en melkzuurbacteriën of andere kwaliteitsachteruitgang zoals indroging, verkleuring of een onaangename geur. Door deze afwijkingen ontstaat geen onveilig product dus geen risico voor de voedselveiligheid”, aldus De Willigen.

Moet ik daarnaast nog vermelden binnen hoeveel dagen na aankoop de consument mijn product moet consumeren?

“Tot slot is het in Nederland niet langer verplicht op de verpakking van levensmiddelen die tussen de nul en 6°C bewaard moeten worden, een bewaarschrift aan te brengen waarop staat ‘Consumeer dit product binnen x dagen na aankoop, maar nooit later dan datum x’. De wetgever acht dit bewaarvoorschrift niet meer nodig. Bij de bepaling van de houdbaarheid van een levensmiddel waarbij ziekteverwekkende micro-organismen bepalend zijn, wordt immers al rekening gehouden met een bewaartemperatuur van 9°C in de koelkast bij de consument thuis”, vertelt de labelspecialist.

Wat verandert er in het kort voor pluimveevlees-verpakkingen?

Ook voor pluimveevlees-verpakkingen geldt nieuwe regelgeving in Nederland per 1 juli 2022. Uit een onderzoek van het RIVM onder consumenten blijkt dat een ruime meerderheid van de consumenten een waarschuwingsetiket op de verpakking van kippenvlees belangrijk, nuttig, behulpzaam en geruststellend vindt. De Willigen: “Zo voldoet u aan de nieuwe regelgeving:

  • Pluimveevlees wordt uitsluitend in een verpakking aan de consument verkocht of afgeleverd.
  • Op dit verpakte product plaatst u in een apart kader met contrasterende kleuren eenvoudig leesbaar onderstaande afbeelding. Dat is in alle gevallen verplicht, behalve als het gaat om diepgevroren pluimveevlees.
  • Deze afbeelding plaatst u:
    • in hetzelfde gezichtsveld als de aanduiding van het product - als het product is voorverpakt;
    • op de voor- of achterzijde van de verpakking van het product - als het product niet is voorverpakt. Verkoopt u niet voorverpakt pluimveevlees dat op de plaats van verkoop op verzoek van de koper wordt verpakt of voorverpakt met het oog op de onmiddellijke verkoop? Dan mag u de afbeelding ook aanbrengen op een informatieblad, bon of folder die u meegeeft aan de koper.”

Meer weten?

Heeft u vragen over de vermelding van de THT of TGT op uw productetiket of over het verplichte waarschuwingsetiket op uw pluimveeproducten? Of wilt u weten of uw product een THT of juist een TGT moet bevatten? Over de wijziging van het Warenwetbesluit Bereiding en Behandeling van Levensmiddelen (BBL), challengetesting en houdbaarheidsadvies kunt u contact opnemen met onze specialisten. Bel ons via 31 (0) 88 8310330 of mail naar foodsafetysolutions@eurofins.com

 

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.