Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze borchures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Maakt u zich ook sterk tegen voedselverspilling?

Vandaag is het 'World Food Day'. Sinds 16 oktober 1979 vraagt de VN jaarlijks internationaal aandacht voor voldoende voedzaam en veilig voedsel. Voor iedereen. En daar helpen wij graag aan mee. De coronacrisis maakt nog eens extra duidelijk hoe kwetsbaar onze voedselsystemen zijn. Wat kunnen we samen doen om voedselverspilling te voorkomen, in de hele voedselketen?

Veilig inkopen – ook in coronatijden
De coronatijd zorgt voor een extra risico op gesjoemel met ingrediënten en de herkomst van producten. Er is immers veel aandacht uitgegaan naar het beheersen van COVID-19, en minder naar inspecties of audits. Wat is eraan te doen? Door de kennis in de sector over voedselfraude te vergroten, vergroten we het bewustzijn van wat er kan gebeuren en hoe fraudeurs te werk gaan. Inkopers kunnen tijdens een risicoanalyse beoordelen of er nieuwe risico’s zijn ontstaan in de huidige situatie. Dat kan anders zijn dan voorheen. Bijvoorbeeld als u switcht van leverancier. Dan moet u mogelijk ook andere beheersmaatregelen nemen of de beheersmaatregelen die u had opnieuw verifiëren. En natuurlijk kunt u de kwaliteit en herkomst die uw leverancier belooft met audits en testen staven.

De juiste houdbaarheidsdatum
Een te korte TGT- of THT-datum kan ervoor zorgen dat de consument het geproduceerde voedsel onterecht weggooit. Een te lange THT-datum kan bederf vóór consumptie betekenen. Beide met voedselverspilling als gevolg. Aan de hand van een challengetest krijgen producenten zekerheid over de houdbaarheid van een product, in relatie tot voedselveiligheid. De juiste houdbaarheidsdatum weerhoudt de consument ervan uw product onnodig weg te gooien.

Nóg verser in het schap
Hoe verser het product in het schap ligt, hoe kleiner de kans op bederf vóór verkoop. Daarom willen telers, verwerkers en agrariërs hun producten zo vers mogelijk verkopen. Supersnelle analyses op schadelijke stoffen of overschrijdingen dragen bij aan het versnellen van de keten. Zo verschijnen producten nóg verser in het schap: Fresh & safe 2.0. Ook daarmee voorkomen we voedselverspilling.

Ondersteuning
Zou u ook graag extra aandacht willen besteden aan het voorkomen van voedselverspilling binnen uw processen? Onze consultants denken graag met u mee. Ook hebben onze specialisten veel kennis van challengetesting, waarmee de juiste houdbaarheidsdatum is te bepalen voor uw product. Voor veel producten en stoffen kunnen wij supersnelle analyses leveren. Meer weten? Neem contact met ons op via foodsafetysolutions@eurofins.com of via +31(0)888 31 03 30.

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.

Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 8