Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Nieuwe wettelijke maximumwaarden voor perchloraat en chloraat

De contaminanten perchloraat en chloraat horen niet thuis in voeding. Sinds 2015 golden tijdelijke (referentie)residulimieten, nadat deze stoffen in 2013 zijn aangetroffen in verschillende levensmiddelen, waaronder groenten en fruit. Dat bleek uit monitoringsdata van EU-lidstaten. Veel retailers namen de stoffen op in hun monitoringsprogramma. Sinds 1 juli 2020 is met Verordening (EU) 2020/685 en Verordening (EU) 2020/749 een einde gekomen aan de vrijblijvendheid: er zijn nieuwe (veelal lagere) maximale limieten van kracht. De Europese Commissie wil de perchloraat- en chloraatwaarden in voeding zo laag mogelijk houden. Wat betekent dat voor u?

De Europese Commissie stelt dat inname van perchloraat verontrustend is voor met name jongere leeftijdsgroepen met een licht tot matig jodiumtekort. Daarom adviseren wij u om producten die u op de markt brengt vanaf nu te monitoren op perchloraat en chloraat, om uit te sluiten dat de waarden van deze stoffen boven de maximale limieten liggen. Voor producten die vóór 1 juli in de handel zijn gebracht, geldt dat u die verder in de handel mag brengen, tot de minimale houdbaarheidsdatum of de uiterste consumptiedatum is bereikt. 

Perchloraat
Perchloraat is vooral aangetroffen op groenten en fruit en in (kruiden)thee en zuigelingenvoeding. Deze stof komt door gebruik van pesticiden ook voor in het milieu: in de bodem, grond en in het drinkwater. De maximumgehaltes die gelden per productgroep, zijn:
 

 

Levensmiddelen 

maximum gehalte (mg/kg)

9.1.  

Groenten en fruit met uitzondering van: 

0,05

 

- Cucurbitaceae en boerenkool

0,10

 

- bladgroenten en kruiden

0,50

9.2.  

 

 

Thee (Camellia sinensis), gedroogd 

Kruiden- en vruchtenthee, gedroogd 

 

0,75 

9.3.   

Volledige zuigelingenvoeding, opvolgzuigelingenvoeding, voeding voor medisch gebruik voor zuigelingen en peuters en peutervoeding (3) (4) (*1)

0,01 

  

Babyvoeding (3) (4) 

0,02 

  

Bewerkte voedingsmiddelen op basis van granen (3) (29) 

0,01 


Lees voor meer informatie ook Verordening (EU) 2020/685. Ook Verordening (EU) 1881/2006 is aangepast na het invoeren van deze verordening.

Chloraat
Chloraat is aangetroffen in het hele voedselassortiment, met name bij bewerkt voedsel. De belangrijkste bron lijkt het schoonmaakproces. Chloraat is een bijproduct van veelgebruikte chloorhoudende desinfectiemiddelen. Deze stof kan ook ontstaan tijdens het waterzuiveringsproces, in waterzuiveringsinstallaties, bijvoorbeeld bij elektrolyse. Heeft het water een te hoog (natrium)chloraatgehalte? Dan biedt een betere inregeling van de waterinstallatie uitkomst, afgestemd op uw processen. Goed naspoelen na het schoonmaken is ook een oplossing als de bron van het chloraat ligt in schoonmaakprocessen. 

Lees voor meer informatie ook Verordening (EU) 2020/749

Perchloraat en chloraat in uw monitoringsplan
Deze nieuwe regelgeving heeft invloed op de hele voedselketen. Het betekent dat u grondstoffen moet analyseren op perchloraat en chloraat en ook na productie is een check nodig. Retailers zullen er bovendien hun monitoringsprogramma op aanpassen. Wij adviseren om perchloraat en chloraat op te nemen in uw monitoringsplan, voor een analyse op deze stoffen op regelmatige basis. Zo krijgt u een indruk van uw MRL-waarden. Eurofins Food, Feed, Water Benelux kan perchloraat en chloraat voor u analyseren in één meting.

Meer weten of advies nodig, bijvoorbeeld over het inregelen van uw waterzuiveringsinstallatie? Neem dan contact op met Info-zvl@eurofins.com of via +31 (0)114 635400.  

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.

Bel ons

+31(0)114383824

Contactgegevens België

Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 7