Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Geaccrediteerde methode voor de bepaling van melamine en cyanuurzuur in levensmiddelen en diervoeder

In de afgelopen 20 jaar zijn er verschillende gevallen geweest van levensmiddelen en diervoeders die de contaminant melamine bleken te bevatten. Denk bijvoorbeeld aan melkpoeder in China, dat melamine bleek te bevatten. Daardoor overleden meerdere jonge kinderen. Melamine is een veel gebruikte chemische stof voor de productie van melaminehars, meestal voor plastic materialen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat langdurige of aanzienlijke consumptie van melamine toxisch is. Eurofins LabCo heeft sinds kort de nieuwste ISO- en NEN-methoden in huis om melamine en cyanuurzuur in levensmiddelen en diervoeder op te sporen.

Het monitoren van melamine in levensmiddelen en diervoeders is heel belangrijk. Melamine kan schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken, naast andere neveneffecten. De recente contaminatie is aangetroffen in levensmiddelen die werden geanalyseerd op eiwitgehalte, als onderdeel van de voedingswaarde. Bij veel eiwitanalyses gebruiken we de hoeveelheid stikstof om het eiwitgehalte te berekenen. Melamine bestaat grotendeels uit stikstof. De toevoeging van melamine zorgt dus voor een hoger eiwitresultaat bij de gebruikelijke eiwitanalyses, maar met grote gezondheidsrisico's tot gevolg.

Melamine-structuur

Cyanuurzuur

Cyanuurzuur, een aan melamine verwante verbinding, valt niet onder de huidige wetgeving. Er is wel veel belangstelling voor deze verbinding, omdat uit onderzoek blijkt dat de combinatie van melamine en cyanuurzuur in het lichaam de toxiciteit van de afzonderlijke verbindingen verhoogt. Wij kunnen ook de aanwezigheid van cyanuurzuur detecteren als onderdeel van de analyse van melamine.

Cyanuurzuur-structuur

Wetgeving

De maximumgehalten voor melamine in levensmiddelen en diervoeder zijn vastgesteld in verordening (EG 1881/2006) over verontreinigingen in levensmiddelen en verordening (EG 2002/32) over ongewenste stoffen in diervoeding. De vastgestelde maximumgehalten hangen af van het type product en hebben alleen betrekking op melamine. De opneming van structureel verwante verbindingen, zoals cyanuurzuur, zal later worden overwogen. De huidige grenswaarden zijn als volgt:

(EC) No 1881/2006
Soort Maximale limieten(mg/kg)
Voeding, met uitzondering van volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding 2,5
Volledige zuigelingenvoeding en opvolgzuigelingenvoeding in poedervorm 1
(EC) 2002/32
Soort Maximale limieten (mg/kg)
Diervoeder 2,5
Blikvoer voor gezelschapsdieren (zoals verkocht) 2,5
Toevoegingsmiddelen voor diervoeder, guanidinoacetzuur (GAA) 2,5

 

Analysemethoden

Eurofins LabCo gebruikt de nieuwste geaccrediteerde methoden voor de bepaling van melamine en cyanuurzuur. Voor melk, melkproducten en zuigelingenvoeding is de methode gebaseerd op ISO 23970:2021 | IDF 252:2021. Voor andere levensmiddelen en diervoeder is de methode gebaseerd op NEN-EN 16858:2017. Door gebruik te maken van de LC-MS/MS-techniek (vloeistofchromatografie en tandem massaspectrometrie) bieden we snelle doorlooptijden, waarbij de rapporten desgewenst al binnen zes uur beschikbaar zijn.

De rapportagegrenzen zijn gevalideerd op zeer lage niveaus. In melkpoeder en zuigelingenvoeding zijn onze laagste rapportagegrenzen 0,05 mg/kg voor melamine en 0,1 mg/kg voor cyanuurzuur. De laagste rapportagegrenzen voor andere levensmiddelen en diervoeder zijn 0,05 mg/kg voor melamine en 0,5 mg/kg voor cyanuurzuur. Deze rapportagegrenzen liggen ver onder de huidige maximumgrenzen voor levensmiddelen en diervoeder.

 

Risicoproducten

Melamine en cyanuurzuur kunnen worden aangetroffen in een groot aantal levensmiddelen en diervoeders. De volgende producten lopen een risico:

 • Melk en producten op basis van melk, zoals zuivelproducten, melkpoeder, zuigelingenvoeding 
 • Granen en afgeleide producten
 • Diervoeding
 • Visserij en producten op basis van vlees
 • Additieven
 • Afgewerkte producten
 • Producten die een hoog eiwitgehalte claimen te hebben, zoals eiwitshakes

Kwaliteitsgarantie

Eurofins LabCo heeft veel ervaring met analyses van contaminanten in levensmiddelen, diervoeder en zuigelingenvoeding. Aangezien zelfs een zeer laag gehalte aan melamine of cyanuurzuur toxisch kan zijn, zorgen wij voor zeer betrouwbare resultaten. Zo zorgen wij voor:

 • Standaard heranalyse en bevestiging bij elke positieve bevinding boven de detectielimiet en toevoeging van een referentiemonster.
 • Geavanceerde meetapparatuur voor hoge betrouwbaarheid.
 • Uitgebreide validatie uitgevoerd op een breed scala aan levensmiddelen en diervoeders, waaronder zuigelingenvoeding, melkpoeder, gecondenseerde melk en volle melk.
 • ISO17025:2017-accreditatie van melamine en cyanuurzuur-analyse in levensmiddelen/diervoeder.
 • Controlemonster toegevoegd aan elke run. 
 • Deelname aan diverse ringtestprogramma's.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over onze nieuwe melamine- en cyanuurzuuranalyse? Neem dan contact met ons op via: sales-food-nl@eurofins.com.

Publicatiedatum: 14-12-2022