Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Een leveranciersbeoordelingssysteem opzetten: waar begint u?

Als inkoper, producent of retailer koopt u uw grondstoffen of producten vaak in bij diverse leveranciers. U wilt graag grip krijgen op de kwaliteit van de ingekochte waren en risico’s voor uw eigen product of assortiment uitsluiten. Wat kunt u doen om de risico’s beter te beheersen? “Het komt regelmatig voor dat bedrijven een overzicht hebben van hun leveranciers, maar pas in actie komen bij een recall of bij calamiteiten”, vertelt Suzanne van de Weijer, Quality Consultant bij Eurofins. “Als er een systeem is voor het beoordelen van leveranciers met bijbehorend beleid, geeft dat rust, structuur en draagvlak in de organisatie.” Het opzetten van een leveranciersbeoordelingssysteem vraagt maatwerk. Van de Weijer geeft een aantal tips voor iedereen die hiermee aan de slag wil gaan. 

‘Waar moeten onze leveranciers aan voldoen?’ en ‘Welke leveranciers zijn meer risicogevoelig?’. Op die vragen antwoord geven, daar ligt volgens Van de Weijer de basis voor een leveranciersbeoordelingssysteem: “Met deze vragen in het achterhoofd, maak ik samen met de klant een overzicht van de leveranciers, zoals het type product, het aantal producten in hun assortiment en de leveranciersprestaties. Door prestaties te markeren aan de hand van een soort ‘stoplichtsysteem’ kan de klant haar leveranciers beoordelen”. 

Systeem en beleid
“Regelmatig zie ik dat producenten of retailers na een recall of klacht ad-hoc een leverancier beoordelen. Risico-gebaseerd handelen ontbreekt dan”, vertelt Van de Weijer. Hoe groter het risico, hoe eerder een leverancier beoordeeld zou moeten worden. “Dat geeft houvast en structuur, omdat er beleid achter zit. Concreet bedoel ik dan dat er een overzicht bestaat, waarin alle relevante gegevens staan van de leveranciers. Zoals of ze beschikken over een GFSI-certificaat en of ze bijvoorbeeld filet americain of juist droge fusilli leveren. Of ze 3 of juist 80 producten in hun assortiment hebben en of ze veel of weinig klachten en recalls hebben van deze leverancier.” 

Voor elk bedrijf is het opzetten van een leveranciersbeoordelingssysteem maatwerk. Ook Quality Consultant Ernst Kruithof helpt bedrijven om het systeem voor hen concreet te maken. En daar plukken klanten de vruchten van: “Als een producent zelf een audit krijgt, kan hij uitleggen welke eenduidige werkwijze hij volgt om de risico’s van inkomende goederen te beheersen. En een retailer kan op meer begrip van de afdeling inkoop rekenen als hij kan laten zien waar iedere leverancier staat en waarom welke maatregelen zijn genomen. Bijvoorbeeld welke leveranciers zijn bezocht en om welke reden. Dat zorgt voor meer draagvlak”, vertelt hij.

“Start met het opstellen van een goede vragenlijst”
Een mooi plan, maar waar kunt u beginnen? Van de Weijer en Kruithof tippen om te starten met het opstellen van een goede vragenlijst: “Het stellen van de juiste vragen is belangrijk, zeker bij import uit risicogebieden. Bevraag uw leveranciers bijvoorbeeld op kritische onderdelen van hun voedselveiligheidssysteem. Hoe borgt de leverancier zelf de risico’s? Welke contactpersoon u kunt aanhouden bij calamiteiten? Is er een klachtenprocedure? En hoe is de procedure bij een recall? Op basis van deze informatie, vult u het beoordelingssysteem.”

Meer weten?
Wilt u ook samen met Suzanne van de Weijer, Ernst Kruithof of een van hun collega’s aan de slag met het opzetten van een leveranciersbeoordelingssysteem? Of heeft u een vraag over het beoordelen van uw leveranciers? Neem dan contact op via foodsafetysolutions@eurofins.com.

Heeft u een vraag voor onze consultants? Bel of mail ons gerust.