Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Producten teruggeroepen vanwege verboden Ethyleenoxide

Niet alleen alert op partijen uit India

Eind 2020 verscheen het bericht dat sesamzaad uit India is verontreinigd met ethyleenoxide. Een recall volgde, óók voor producten die dit sesamzaad bevatten. Maar niet alleen met sesamzaad uit India is het oppassen geblazen. Deze maand zijn er verschillende opvallende RASFF meldingen geweest die eruit springen. Ethyleenoxide is, na de sesamzaad en sesamolie, nu ook aangetroffen is in verschillende andere producten uit India.

De meest in het oog springende melding is die van biologisch gemalen gember met een gehalte van maar liefst 86 mg/kg (MRL voor gember bedraagt 0.1 mg/kg). Gemalen gember staat bovenaan de trendlijst van producten met een verhoogd frauderisico (42% afwijkende resultaten). Ook in producten met (biologische) curcuma zijn te hoge waardes Ethyleenoxide geconstateerd. Er is een waarde van 183 mg/kg in curcuma gevonden, waar de MRL 0.1 mg/kg bedraagt.

Advies om Ethyleenoxide in uw producten te voorkomen
Ons advies is om iedere batch van sesamolie, sesamzaad, curcuma en gember afkomstig uit India te testen op Ethyleenoxide, alle overige producten die uit India komen steekproefsgewijs te testen op Ethyleenoxide en sesamolie, sesamzaad, curcuma en gember uit andere landen steekproefsgewijs te controleren op aanwezigheid van Ethyleenoxide (vooral als het om gemalen producten gaat). 

Waarschuwingen
Abonnees van het internationale Eurofins Food Integrity Bulletin ontvangen deze waarschuwingen al eerder. Over de hele wereld monitoren Eurofins-laboratoria frauderisico’s. Sinds kort zijn deze internationale frauderisico’s gebundeld in een bulletin, dat 10 keer per jaar verschijnt. En mocht er aanleiding toe zijn, dan nemen de experts pro-actief contact op met klanten voor wie dat relevant is. Zo waarschuwen we partijen in de foodsector als we trends zien ontstaan in onze data of als we signalen krijgen van voedselfraude in de keten. Want bij signaleren in een vroeg stadium is iedereen gebaat. Bij een trend hoeft er overigens niet altijd sprake te zijn van fraude. Er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van een kwaliteitsissue. Schrijf u in via deze pagina.
 

Analyses of advies rondom Ethyleenoxide?
Neem contact oip via foodsafetysolutions@eurofins.com of bel via +31(0)888 31 03 30.

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.

Contactgegevens België

Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 9