Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Hoe zit het met de bestrijdingsmiddelen op groente en fruit uit Nederland en de EU?

Bron: (NVWA, 9 december 2019, weinig resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit uit Nederland en de EU,https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/12/09/nvwa-weinig-resten-van-bestrijdingsmiddelen-op-groente-en-fruit-uit-nederland-en-de-eu)

Hoe zit het met de bestrijdingsmiddelen op groente en fruit uit Nederland en de EU?

De NVWA maakte onlangs bekend dat de hoeveelheid gevonden overschrijdingen van de maximaal toegestane hoeveelheid resten van bestrijdingsmiddelen in groente en fruit uit Nederland en de EU gering is. De overschrijdingen die gevonden worden, zijn veelal afkomstig uit landen buiten de EU. Er zit bij de import een extra controle vanuit de NVWA op risicoproducten.

De hoeveelheid toegestane resten van bestrijdingsmiddelen op groente en fruit wordt wettelijk vastgesteld via de Maximum Residu Limiet (MRL), deze zijn Europees vastgelegd. Hierbij mogen er geen risico’s op de gezondheid optreden.

De NVWA controleert steekproefsgewijs of er wordt voldaan aan de MRL’s Er worden monsters genomen en er wordt geanalyseerd of er residuen aanwezig zijn. De monsters worden op 200 tot 500 verschillende residuen van bestrijdingsmiddelen onderzocht. Wanneer de MRL wordt overschreden, volgt er een boete of een waarschuwing. Ook mag het betreffende product niet meer worden verhandeld. Wanneer ook de Acute Reference Dose (ARfD) wordt overschreden, wordt er niet alleen een boete gegeven maar wordt de partij ook uit de handel gehaald en vernietigd.

De NVWA zal verdergaan met controles op groente en fruit van buiten de EU, met extra aandacht voor producten uit bepaalde landen.

Eurofins helpt u graag om te voldoen aan de wet-en regelgeving, risico’s te verlagen en zekerheid te krijgen over de kwaliteit omtrent groente en fruit. Een partner die met u meedenkt om de impact op het milieu te verkleinen, snelheid in de keten te vergroten en verspilling tegen te gaan. Ook kunnen wij testen uitvoeren in het land van herkomst, vóór aankoop. Op kwaliteit en herkomst bijvoorbeeld. Of om grondstoffen met elkaar te vergelijken. Bij welke zijn bijvoorbeeld de minste pesticiden gebruikt?

Benieuwd hoe wij u kunnen helpen? Bel 0114-383824 of mail ASM-LZV-pesticiden@eurofins.com ons.

 

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.

Bel ons

+31(0)114383824
Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 4