Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Weet u welk additief u in de kuip heeft?

Uit een controle die de NVWA in 2016 bij 60 bedrijven in de vleessector heeft uitgevoerd, is gebleken dat de additievenwetgeving niet altijd correct werd nageleefd. In een enkel geval werden niet toegelaten additieven, zoals bijvoorbeeld sulfiet en nitriet, toegevoegd aan producten waarin dit niet is toegestaan. In andere gevallen werden additieven als technologische hulpstoffen gezien en helemaal niet gedeclareerd.

Interpretatieverschillen

Uit deze inspecties is ook gebleken dat er interpretatieverschillen zijn binnen de vleessector. De NVWA heeft dan ook besloten deze inspecties in 2020 te herhalen voor de visverwerkende industrie, inclusief schaal- en schelpdieren.

Webdossier

Omdat de NVWA heeft geconstateerd dat de levensmiddelenindustrie behoefte heeft aan uitleg, heeft zij een webdossier opgesteld. Hierin worden onderwerpen toegelicht via infographics en extra toelichting. De basis voor dit document is de EU verordening 1333/2008.

Clean label

Een extra aandachtspunt is de controle op de zuiverheid van additieven en de declaratie in de juiste categorie. Vanwege de clean label trend worden additieven soms vervangen door alternatieven zonder E-nummer en die mogelijk niet voldoen aan de eisen, zoals bijvoorbeeld zuiverheid, die aan additieven gesteld worden. Daarnaast kunnen ingrediënten en/of aroma’s mogelijk andere functies hebben dan op het etiket wordt vermeld. In dit geval wordt de consument eigenlijk misleid.

Meer weten?

Wilt u weten welke additieven u kunt gebruiken in uw producten of wilt u uw label laten checken? Neem dan contact op met de experts van Eurofins Food Safety Solutions via 088 8310330  of foodsafetysolutions@eurofins.com.

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.