Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Bevat uw product ook minerale oliën (MOSH en MOAH)?

Bevat uw product ook minerale oliën (MOSH en MOAH)?

De koolstoffen MOSH en MOAH, die voorkomen in minerale oliën, kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. MOSH en MOAH zijn inmiddels aangetroffen in tal van voedingsmiddelen. En niet alleen in voedingsmiddelen: ook diervoeding, voedingssupplementen, geneesmiddelen of cosmetica kunnen deze stoffen bevatten. Minerale oliën horen niet thuis in voeding, maar komen daar vaak per ongeluk in terecht. Hoe schadelijk zijn MOSH en MOAH en hoe spoort u ze op?

De exacte toxiciteit van koolstoffen MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons)  en MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons) is nog onbekend. Ruben Thomaes, Business Unit manager Dioxine bij Eurofins Feed, Food & Water: “Eerdere dierproeven wijzen uit dat dieren MOSH opslaan in het lichaam, waar minerale olieresten met lage viscositeit ophopen en schade aanbrengen aan de lever, de hartkleppen en de lymfeklieren. De vraag is of dit ook geldt voor mensen. De European Food Safety Autority (EFSA) beschouwt MOAH in ieder geval als kankerverwekkend en mutageen. Het RIVM zwakt de schadelijkheid van MOSH iets af op basis van literatuurstudies, maar acht MOAH uit onvoldoende gezuiverde oliën kankerverwekkend, zelfs bij lage blootstelling.”

Hoe komt het in voeding terecht?

Overal in het productieproces kunnen minerale oliën migreren naar een voedselproduct. Thomaes: “De minerale oliën van een verpakking kunnen bijvoorbeeld migreren naar het voedselproduct. Ook in het productieproces kan het misgaan. In lopende banden in fabrieken gebruikt men vaak smeermiddelen. Bij verdamping kunnen die oliën in uw product terecht komen. Verder migreren MOSH en MOAH ook door de keten heen: bevat de droge pasta MOSH en MOAH? Dan bevat de kant-en-klare spaghetti bolognese waarin deze pasta is verwerkt deze stoffen ook.”

MOSH en MOAH-normen

Er is op dit moment nog geen regelgeving op het gebied van MOSH en MOAH maar er zijn wel richtlijnen beschikbaar, deze zijn op deze website te raadplegen. "We zien dat veel laboratoria in andere landen deze richtlijnen overnemen als advies, net als wij. De Europese Commissie deed in januari 2017 een aanbeveling om koolwaterstoffen uit minerale oliën te gaan monitoren. Op dit moment monitoren de NVWA en RIKILT Wageningen University & Research de aanwezigheid van minerale oliën in voeding in Nederland. Het kan zijn dat de resultaten leiden tot regulering. Er zijn wel retailers die overwegen om MOSH en MOAH nu al in hun eigen monitoringsprogramma op te nemen, zonder dat dit verplicht is”, aldus Thomaes.

Hoe detecteer ik MOSH en MOAH in mijn product?

Bij Eurofins Food, Feed & Water willen we vooruitlopen op eventuele wetgeving om klanten alvast van dienst te kunnen zijn. Wij kunnen nu via de HPLC-GC-methode achterhalen of er MOSH en MOAH in uw product voorkomt. “Dat kunnen we analyseren in één run. We kunnen onderscheid maken tussen MOSH en MOAH en hoeveelheid van deze twee stoffen in het product apart berekenen. Nadien voeren we een GC-MS-meting uit om te controleren of de MOAH van synthetische oorsprong is. Tijdens de analyse toont onze chromatogram aan om welke oliesoort het vermoedelijk gaat. Dat geeft u meer informatie om de bron te achterhalen. Al blijft dat complex”, vertelt Thomaes.

Meer weten?

Ons lab in Graauw kan voor u onderzoeken hoeveel MOSH en MOAH uw product bevat. Eurofins Food, Feed & Water is voor deze analyse geaccrediteerd op het gebied van voeding. Ook adviseren we u graag in het voorkomen van migratie van minerale oliën naar voeding.

Wilt u advies of een analyse aanvragen? Neemt dan contact met ons op via sales-food-nl@eurofins.com of +31 (0)114 635400.

Publicatiedatum: 31 oktober 2019

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.