Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Hoe wij u kunnen helpen met het opsporen van schadelijke minerale oliën (MOSH MOAH) in uw producten?

Hoe wij u kunnen helpen met het opsporen van schadelijke minerale oliën (MOSH MOAH) in uw producten?

De afgelopen jaren is de aandacht voor de risico’s van minerale oliën in verpakkingen van levensmiddelen sterk gegroeid. Zowel de Nederlandse overheid als de Europese commissie beraden zich op de te nemen maatregelen.  Veel retailers wachten daar echter niet op en hebben al hun eigen eisen op tafel gelegd. Wat u kunt doen om de risico’s voor uw producten zo klein mogelijk te houden? Bepaalde analysetechnieken kunnen hierbij helpen. Bij consumptie worden de componenten uit minerale oliën in het lichaam opgeslagen, waardoor hart, lever en lymfeklieren kunnen worden aangetast. Deze componenten zijn potentieel carcinogeen: ze kunnen leiden tot kanker.

Minerale olie wordt in een groot aantal levensmiddelen aangetroffen. Dat komt doordat olie op ieder willekeurig punt in de voedselverwerkingsketen kan binnendringen, bij voedingsgrondstoffen of pas in samengestelde bewerkte eindproducten. Mogelijke bronnen zijn: brandstoffen, uitlaatgassen, smeeroliën, anti-schuimmiddelen, oppervlaktebehandelingsmiddelen, behandeloliën en verpakkingsmaterialen. Zo kan de minerale olie uit drukinkt bijvoorbeeld vanuit de verpakking in het product terecht komen. Het is vaak een enorme uitdaging om de bron en het punt van besmetting te bepalen. Naast minerale oliefracties als MOSH en MOAH, komen ook de zogenaamde POSH (Polyolefinic Oligomeric Saturated Hydrocarbons) steeds vaker in de schijnwerpers te staan. Dit zijn oligomere stoffen, die mogelijk migreren vanuit plastic verpakkingen (PE en PP).

De Eurofins-experts van ons Eurofins lab in Graauw hebben jarenlange ervaring met het analyseren van minerale oliën. Uw monster is bij ons in goede handen voor een zorgvuldige analyse. Sinds 22 februari 2018 zijn wij geaccrediteerd voor het uitvoeren van MOSH MOAH-analyses op voeding met een hoog en laag vertgehalte. Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands werkt met innovatieve technologieën om deze verontreiniging in levensmiddelen op te sporen en de mate ervan te bepalen. Met vloeistof chromatografie, gaschromatografie en vlamionisatiedetectie (LC-GC-FID) wordt de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in kaart gebracht.

De experts van Eurofins weten hoe en waarop uw producten of die van uw leverancier kunnen worden onderzocht voor een voedselveilig product.

Wilt u advies of een analyse aanvragen? Neemt dan contact met ons op via sales-food-nl@eurofins.com of +31 (0)114 635400.

Publicatiedatum: 29 oktober 2019

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.