Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Veiliger voeding inkopen in het buitenland met blockchain

Wie actief is in de voedingssector weet: er gaan veel kwaliteitsdocumenten om in een hele keten van een voedingsproduct. Dat maakt de inkoop van een grondstof of halffabrikaat soms complex. Zeker in landen waar fraude en corruptie veel voorkomt. Als er iets aan de hand is met een partij, is het daarom lastig om te achterhalen waar het is misgegaan. En dan zit u met een grote partij die bijvoorbeeld niet A-, maar B-kwaliteit blijkt te zijn. Binnen uw organisatie zijn er veel mensen mee bezig: van Q&A en financiën tot inkoop. Dat kost tijd en geld en dat is jammer. Eurofins Food, Feed & Water Testing komt met een oplossing: gebruik van blockchain-technologie. Begin september 2019 starten we een pilot om te experimenteren met deze technologie. Kan de blockchain-technologie ook van waarde zijn in de voedingssector? En wat doet het precies? Dat leggen we u graag uit in dit artikel.

 

Blockchain: wat is het?
In onze pilot gebruiken we de blockchain-technologie om alle partijen in de keten van een voedingsproduct in beeld te brengen, compleet met de kwaliteitsdocumenten en certificaten die elke partij heeft verkregen. In het systeem, dat we Eurofins Food Integrity Blockchain (FIB) noemen, kan informatie zichtbaar worden gemaakt voor alle partijen die betrokken zijn in de keten. Het gaat bijvoorbeeld om analysecertificaten of aankoopdocumenten, met uitzondering van bedrijfsgevoelige (financiële) informatie. In het systeem is er van elk document maar één origineel. In de Food Integrity Blockchain kan iedereen zien wie welk document heeft doorgestuurd en wie het document in bezit heeft (gehad). Deze transparantie waarborgt de kwaliteitsdocumenten.

Hans van der Moolen, fraude-expert bij Eurofins, legt uit hoe het zit: “Een bedrijf dat fraudeert is veel minder happig om zich op een dergelijk blockchain-systeem aan te sluiten, omdat het systeem zoveel inzicht geeft. Wil een leverancier niet meedoen? Dan rijst natuurlijk de vraag waarom een partij niet mee wil doen. Inzicht heeft niet alleen een afschrikkende werking voor fraude, het heeft nog meer voordelen. Het is handig voor alle partijen in de keten. Het maakt inkopen doen in de voedingsketen veiliger, beter en transparanter. Een meerwaarde voor onze klanten. Weten waar het eten vandaan komt, geeft een veiliger gevoel.”

Pilot met peper in Vietnam
Eurofins Food, Feed & Water Testing Netherlands heeft voor deze pilot samenwerking gezocht met Eurofins Vietnam. Van der Moolen: “We gaan de hele keten van peper in kaart brengen, van grondstof tot eindproduct. Een producent van kruiden en specerijen in Nederland, koopt de peper van een handelaar in Vietnam. Deze handelaar staat weer in contact met lokale boeren. Het is voor de producent belangrijk om te weten wat de kwaliteit is van een grote partij peper voordat hij die aankoopt. Zo heeft hij meer zekerheid of de peper de juiste kwaliteit heeft, waarvoor hij de peper heeft gekocht. We zijn benieuwd of er met gebruik van de Food Integrity Blockchain minder analyses nodig zijn. Natuurlijk zijn sommige tests verplicht om uit te voeren, voordat voedsel de Nederlandse voedselketen in mag gaan. En tijdens transport kan er ook nog het een en ander gebeuren met de lading. We gaan de komende maanden onderzoeken of het gebruik van de FIB - naast transparantie - ook daadwerkelijk tijdswinst oplevert.”

Uitdaging met toekomstperspectief
Toch is het geen eenvoudige opdracht. “Het is een uitdaging om alle partijen bereid te vinden openheid te geven over waar grondstoffen en producten vandaan komen. Werken met de Food Integrity Blockchain vraagt een nieuwe manier van afspraken maken met leveranciers. Vaak is er nu alleen een relatie met de vorige in de keten. Nu gaan we bewust terug in de keten om inzicht te krijgen in alle partijen waarvan wordt ingekocht. Daarnaast moeten we het eens worden over welke informatie we met welke soort partijen delen. De pilot loopt van september tot december 2019. In december hopen we de resultaten te delen”, vertelt Van der Moolen. En blijkt het project een succes, dan zijn er al grootse plannen voor het vervolg. “Samen met andere Eurofins-labs wereldwijd kunnen we ketens in kaart brengen. Iedere locatie heeft lokaal eigen connecties met plaatselijke boeren en leveranciers. Die informatie is waardevol om snel ketens te bouwen in de Food Integrity Blockchain. Dat we in alle type grondstoffen actief zijn, helpt ook mee. Dat is de kracht van een internationaal bedrijf als Eurofins”, besluit Van der Moolen.

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.