Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Allergenenbeheersing een eitje?

Allergenenbeheersing een eitje?

Het lijkt zo makkelijk, het voorkomen van kruisbesmetting met allergenen zoals ei, vis, gluten of soja. Beheersmaatregelen als juiste productievolgordes, omkleedprocedures voor personeel en grondig schoonmaken lijken op papier eenvoudig, maar zijn in de praktijk toch weerbarstiger. Dat blijkt ook uit het grote aantal recalls van producten waarin onbedoeld ingrediënten met allergenen aanwezig zijn, die niet op de verpakking vermeld staan. In theorie dus grote voedselveiligheidsrisico’s, waarbij een recall inderdaad terecht is.

Om uw risico’s te kunnen inschatten en beheersen noemen we hier drie zaken die u kunnen helpen.

Rekenmodellen

Via rekenmodellen zoals bijvoorbeeld Vital kan berekend worden welke hoeveelheid allergenen in een product terecht kan komen door kruisbesmetting of versleping. Met dit model kan berekend worden hoe het zit met kruis en nabesmetting van allergenen, waarbij rekening gehouden wordt met o.a. batchgroottes en hoeveelheid achtergebleven product van vorige batches. Soms kan het zijn dat uit deze modellen blijkt dat risico’s te verwaarlozen zijn. Deze specifieke tool kan helpen bij het vaststellen van de noodzaak van het vermelden van mogelijke aanwezigheid van deze allergenen op de productverpakking, rekening houdend met de verwachte consumptiehoeveelheid.

Testen

Via Elisa en PCR kan op zeer lage niveaus aangetoond worden of een product allergenen bevat. Deze testen zijn geschikt om te monitoren of procedures werken of om de resultaten van de rekenmodellen te valideren.

Risicoinventarisatie, beheersplannen & audits

Bittere noodzaak is het om te inventariseren waar je als organisatie risico loopt op besmetting met allergenen en hoe je deze risico’s kunt minimaliseren. Denk hierbij bijv. aan de opslag en routing van grondstoffen, het markeren van producten en het trainen van medewerkers. Het uitvoeren van berekeningen en uitvoeren van analyses zijn hierbij ondersteunend.

Meer weten?

Eurofins kan u helpen bij het inventariseren en berekenen van de risico’s en het uitvoeren van testen. Daarnaast bieden wij hulp in de vorm van trainingen, zoals de training allergenenbeheersing of hygienetraining. Voor meer informatie zie www.eurofinsfoodtesting.nl/academy of neem contact op via foodsafetysolutions@eurofins com / 088-8310330