Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Listeria monocytogenes telling volgens Infoblad 85

In de onlangs gepubliceerde nieuwe versie van infoblad 85 heeft de NVWA toegelicht waar Listeria monocytogenes onderzoek aan moet voldoen om daarmee te voldoen aan de wettelijk eisen, én om op basis van het onderzoek, een Recall te kunnen voorkomen. Dit geldt voor producten die tot categorie 1.2 van verordening EG Nr. 2073/2005 gerekend dienen te worden en dus een voedingsbodem kunnen zijn voor Listeria monocytogenes.

Waarom een Listeria telling uitvoeren?

De eis voor kant en klare producten is <100 kve/g. Met een challenge test kan bepaald worden hoeveel kiemen er in een product aanwezig mogen zijn direct na productie, om te kunnen garanderen dat het product gedurende de gehele houdbaarheidstermijn aan deze grenswaarde voldoet. Deze ‘beginwaarde’ kan een producent dan als intermediaire waarde opnemen in zijn risicobeheersplan.

Een grensreactie met als uitslag ‘aanwezig’  geeft geen uitsluitsel over het aantal Listeria monocytogenes kiemen in het onderzochte monster. Als op dat moment niet bekend is hoeveel kiemen er van de bacterie in zitten rest de producent niets anders het product uit de handel te halen. Echter, wanneer van het monster dat onderzocht is op aanwezigheid van de bacterie tevens onderzocht is wat de besmettingsgraad is, dan is een Recall in veel gevallen nog te voorkomen.

Tegelijk uitvoeren telling & grensreactie

Infoblad 85 geeft heel specifiek aan dat een grensreactie en de telling dan op hetzelfde monster uitgevoerd dienen te worden. Dit omdat Listeria maar zelden homogeen verdeeld is in het product en onderzoek van een ander gedeelte van het product dus andere resultaten op kan leveren.

Verdunningen & Testcodes

De juiste verdunning kiezen voor een telling is belangrijk om een goed oordeel te geven over het aantal kiemen. Hoe lager de telgrens hoe meer marge de producent heeft om aan te kunnen tonen dat de voedselveiligheid niet in het geding komt. Eurofins Food Testing Netherlands kan de telling met een ondergrens van 1 kve/g uitvoeren. De combinatie  van zowel de grensreactie als de telling op hetzelfde monster bieden wij uiteraard ook aan.

Meer informatie

Voor informatie over testcodes & prijzen kunt u contact opnemen met uw accountmanager of bel met 088-8310000. Wilt u meer informatie over challenge testen, houdbaarheidsstudies of risicobeheersing in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met Eurofins Food Safety Solutions via 088 8310330 of foodsafetysolutions@ftbnl.eurofins.com

Heeft u een vraag? Bel of mail ons gerust.