Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Weinig taalkennis riskant voor voedselveiligheid?

Uit recent onderzoek ( *AD, 11 juni 2019) blijkt dat in bepaalde branches, waaronder ook productie en landbouw, zo’n 40% van de werknemers moeite heeft met lezen en schrijven. Dit heeft tot gevolg dat ze meer fouten maken, langzamer werken en minder productief zijn.

Veranderende werkzaamheden
Alle kwaliteitssystemen eisen het, getrainde medewerkers die op de hoogte zijn van de bedrijfsregels en daarbij ook nog eens moeten registreren wat ze hebben gedaan. Maar hoe zorg je ervoor dat je medewerkers de instructies snappen en uitvoeren en hun paraaf op de juiste plaats zetten? Veel werk wordt gedigitaliseerd en er moet steeds meer worden gerapporteerd, waardoor basisvaardigheden als lezen en schrijven steeds belangrijker worden. Gezien het eerder genoemde onderzoek goed om ook eens in uw organisatie te inventariseren in hoeverre u hierop moet inspelen.

Trainingsmethodes
Het blijkt dat het niet altijd voldoende is om de medewerker een werkinstructie te laten lezen en ondertekenen om je ervan te verzekeren dat deze het ook snapt. Soms helpt het om instructies aan te bieden in een andere taal zodat dingen duidelijker worden. Het is in ieder geval goed om bij complexe handelingen gebruik te maken van visuele middelen, zoals films en/of foto’s met gesproken tekst. Daarnaast is het voordoen van handelingen door ervaren medewerkers een goede manier om nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit laatste kan toegepast in procesomgevingen waarin medewerkers veelal gestandaardiseerde handelingen moeten uitvoeren.

Funfactor
Volwassenen leren op andere manieren dan jongeren. Dit houdt in dat de vorm, inhoud en tijdsduur moet worden aangepast aan de doelgroep. Uiteraard is het belangrijk dat de training aansluit bij de organisatiedoelstellingen, maar daarnaast moet het vooral leuk zijn om te doen, dit verhoogt de effectiviteit van een training. De funfactor kan bijvoorbeeld bevorderd worden door de training goed aan te laten sluiten bij de werkomgeving door bedrijfseigen voorbeelden te gebruiken of competities en spelletjes in te voeren. Ook het leren in groepsverband bevordert de effectiviteit.

Hoe te toetsen?
Vanuit de kwaliteitssystemen wordt gevraagd om te beoordelen of een training effectief is geweest. De meest gekozen en eenvoudige manier is om een schriftelijke toets met vragen af te nemen na de training. Maar is dit zinvol en effectief wanneer medewerkers moeite hebben met lezen en schrijven? Andere manieren zijn bijvoorbeeld gedocumenteerde observaties tijdens interne audits, of digitale sleepopdrachten in een e-learning. Daarnaast zijn natuurlijk KPI’s als % afval, % klachten of productierendement graadmeters voor de effectiviteit.

Meer weten of ook een trainingsoplossing op maat?
Neem dan contact op met Eurofins Food Safety Solutions voor de mogelijkheden. Voor een impressie, zie www.eurofinsfoodtesting.nl/academy