Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Transvetzuren zijn geen issue meer in de Nederlandse voeding

De margarine, vetten en oliën- sector, MVO, heeft met de verlaging van transvetzuren aangetoond dat zelfregulering een goede manier is om productverbeteringen tot stand te brengen.

In Nederland ligt de gemiddelde inname van transvetzuren ruim onder de maximaal toegestane hoeveelheid, namelijk 0,5 energieprocent oftewel 1 gram per dag. Op vrijwillige basis heeft de industrie de producten aangepast naar lage transvetgehaltes met behoud van functionaliteit.

In Nederland is het transvetzuurgehalte zeer laag, dit geldt echter niet voor de meeste Oost-Europese lidstaten. MVO is voorstander van een level playing field op Europees niveau zodat alle voedselproducenten zich aan dezelfde regels moeten houden en iedereen op gelijke voet kan concurreren. Hoewel MVO overtuigd is van de effectiviteit van zelfregulering, zorgt een Europese norm voor voedingsmiddelen (i.e. eindproducten bestemd voor consumptie) van 2% op vetbasis voor gelijke concurrentie voorwaarden.

Volgens de huidige wetgeving mogen transvetzuren niet vermeld worden op de verpakking. Als de Europese Commissie een wettelijk norm vaststelt kan deze wetgeving gehandhaafd blijven en ontbreekt elke noodzaak om transvetzuren te vermelden.

Eurofins Food Testing kan u adviseren over de wettelijke normen van transvetzuren en biedt u de juiste analysemethoden.

Voor meer informatie mail ons: Sales-Food-NL@eurofins.com