Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Analyse op STEC geen overbodige luxe!

Gezien de ernstige gevolgen die de aanwezigheid van STEC in levensmiddelen met zich mee kan brengen, hanteert de NVWA een interventiebeleid voor deze groep bacteriën. Dit besluit is in lijn met artikel 14 van Verordening (EG) nr. 178/2002; schadelijke producten dienen van de markt geweerd te worden, ook indien daar geen voedselveiligheidscriteria voor zijn vastgelegd in EU verordeningen.

Bedrijven (inclusief slachterijen en uitsnijderijen) moeten het risico van STEC meenemen in hun HACCP- analyse/HACCP-plan. En als het nodig is voor het product/proces:
– beheersmaatregelen instellen
– Daarop controleren
– Actie ondernemen bij aantreffen

In het document Interventie aanwezigheid STEC in levensmiddelen 14-04-2014 leest u wat u moet doen om risico van STEC in levensmiddelen te voorkomen, en welke uitgangspunten de NVWA daarbij volgt.

In het interventiebeleid van de NVWA wordt onderscheid gemaakt tussen hoog- en laag risico producten. Hoog risico producten zijn producten die direct geconsumeerd kunnen worden zoals ‘rood vlees’ als hamburgers, biefstuk, varkenshaas etc. Laag risico producten zijn producten die nog verhit dienen te worden voordat deze geconsumeerd kunnen worden. Wanneer u deze producten  produceert en u laat nog geen STEC analyses uitvoeren, neem dan contact met ons op, zodat we u daarin kunnen adviseren.  Wij kunnen indien nodig deze analyse onder accreditatie voor u uitvoeren.

Neem contact op via mail: sales-food-nl@eurofins.com of bel ons via Tel: +(0)31 888 31 00 00