Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze borchures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Wijziging EU 2073/2005

In EU verordening 229/2019 zijn een aantal wijzigingen opgenomen van EU Verordening 2073/2005, inzake microbiologische criteria in levensmiddelen. Het betreft hier kleine wijzigingen die waarschijnlijk geen impact hebben op uw gevarenanalyse of risicobeheersing. Uiteraard is het wel goed om hiervan toch kennis te nemen. We lichten twee aanpassingen kort toe:

Kiemgroente
Wellicht dat u kiemgroente al als kant en klaar en als voedingsbodem voor L.monocytogenes beschouwde (categorie 1.2 in de verordening). In de nieuwe aanpassing van de 2073/2005 is dit nu geformaliseerd. De omschrijving in de voetnoot bij 1.3. is nu verwijderd, op basis van onderzoek dat overigens al in 2011 heeft plaats gevonden.

Alternatieve methode
Wanneer u (of uw laboratorium) gebruik maakt van alternatieve analysemethodes, anders dan omschreven in de EU 2073/2005, dient het lab hiervoor goedkeuring te krijgen van een certificerende instantie. Regels rondom deze goedkeuring en bijbehorende validatie zijn aangepast. Het is raadzaam om te controleren volgens welke methode uw lab de analyses uitvoert en of deze conform EU 2073/2005 zijn geaccepteerd en goedgekeurd.

Wilt u meer weten over bijvoorbeeld de indeling van uw producten conform EU 2073/2005 of over de gebruikte analysemethodes? Neem dan contact op met contractresearch@eurofins.com