Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Verbod op gebruik van stearyltartraat (E 483) vanaf april 2024

Vanaf 23 april 2024 mag stearyltartraat (E 483) niet langer voorkomen in nieuwe batches van voedingsmiddelen. Dat staat in Verordening (EU) 2023/2379. Het additief E 483 wordt bijvoorbeeld gebruikt in bakkerijproducten. Producten die stearyltartraat (E 483) bevatten en die vóór 23 april 2024 rechtmatig in de handel zijn gebracht, mogen tot de datum van minimale houdbaarheid of de uiterste consumptiedatum verder in de handel worden gebracht.

Dit besluit volgt na een advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) om het gebruik van stearyltartraat (E 483) als levensmiddelenadditief te heroverwegen. Volgens de EFSA zijn er onvoldoende adequate gegevens over de toxiciteit van stearyltartraat en onvoldoende gegevens voor een vergelijking met gegevens van andere stoffen. Daarom kan de EFSA de veiligheid van stearyltartraat als levensmiddelenadditief niet garanderen en de aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) voor deze stof niet bevestigen.

Daarmee is de plaats in de lijst van toegestane levensmiddelenadditieven niet langer gerechtvaardigd. Stearyltartraat (E 483) is daarmee geschrapt van de EU-lijst van toegestane levensmiddelenadditieven. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden na de inwerkingtreding van de verordening, om voedselproducenten in staat te stellen om alternatieven voor E 483 te vinden. De verordening is daarmee vanaf 23 oktober 2024 van toepassing.

 

Datum publicatie: 23 oktober 2023