Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Monitor het PFAS-gehalte van eieren, vis- en vleesproducten

Sinds 1 januari 2023 gelden er EU-normen voor het maximumgehalte van 4 soorten PFAS in eieren, vis- en vleesproducten. Producenten van deze middelen zijn verplicht hun producten te controleren op de aanwezigheid van PFAS. “We hebben tot nu toe geen overschrijdingen gevonden”, aldus Hans van der Moolen van Eurofins Food Safety Solutions (FSS), onderdeel van Eurofins Food, Feed, Water Benelux.

 

De EU-normen gaan over 4 soorten PFAS: PFOS, PFOA, PFNA en PFHxS. Ook voor de som van deze 4 soorten geldt een maximale waarde. PFAS zijn chemische stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Eurofins is geaccrediteerd om de analyses op het gehalte van PFAS uit te voeren. Hans van der Moolen, International Food Integrity Specialist:

“Wij kunnen in onze laboratoria de aanwezigheid van PFAS nauwkeurig meten. Tot nu toe hebben we nog geen overschrijdingen gevonden van de maximum toegestane gehaltes van de 4 soorten van PFAS waar de normen voor gelden.”

Analyse verplicht

Levensmiddelenproducenten, maar ook retailers met private label artikelen zijn verplicht het gehalte PFAS in hun producten te monitoren. FSS krijgt er regelmatig vragen over, ook van klanten uit de retail en groothandel. “Wij brengen eerst in kaart waar de verantwoordelijkheid van de klant ligt. Daar rolt dan een voorstel uit met analyses die voor de klant van belang zijn. Met een labrapport kun je aantonen dat je de risico’s monitort. Zo’n rapport kun je als leverancier delen met je klanten. Zo weten zij ook dat je je proces onder controle hebt.”

 

Gevolgen overschrijding

Wat gebeurt er als uit de analyse blijkt dat het product niet voldoet aan de Europese norm? “Het is gelukkig nog niet gebeurd, maar mochten we overschrijdingen tegenkomen, dan gaan wij uiteraard met de klant om tafel om de gevolgen en te nemen maatregelen in kaart te brengen. “De leverancier is verplicht een overschrijding te melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit." Van der Moolen: “De NVWA zal beoordelen of er sprake is van een incident of een structureel probleem. Daarnaast zal gekeken worden naar de hoogte van de overschrijding. Een incidentele, minimale overschrijding vraagt immers om andere maatregelen dan een grote, structurele overschrijding.”

 

Belang monitoring

Natuurlijk is een importeur die de producten van buiten de EU importeert ervoor verantwoordelijk dat zijn producten voldoen aan de EU- en Nederlandse wetgeving. Maar dat betekent niet dat je als retailer geen verantwoordelijkheid meer hebt. Van der Moolen benadrukt daarom het belang van structurele monitoring van het PFAS-gehalte in de producten die onder de EU-wetgeving vallen.

“Het is een wettelijke verplichting en de NVWA zal hier op gaan handhaven. Vindt de NVWA in een steekproef van jouw producten een te hoog PFAS-gehalte? Dan zul je met een labrapport moeten aantonen dat je de monitoring goed geregeld hebt.”

Analyse laten uitvoeren?

Eurofins is geaccrediteerd om deze analyses uit te voeren volgens EN ISO/ IEC 17025:2017 en behaalt goede resultaten in internationale ringtesten. Ook staan onze consultants voor u klaar om van advies te voorzien om het risico van een teveel aan PFAS in uw product zo laag mogelijk te houden. Wilt u meer weten over onze PFAS-analyses of hoe u de risico’s kunt beheersen? Neem dan contact met ons op via foodsafetysolutions@ftbnl.eurofins.com.

 

Meer informatie

  • Lees het artikel op onze website met onder andere een overzicht van de nieuwe normen voor de hoeveelheden PFAS voor de specifieke productgroepen.
  • Lees meer over de risico’s van PFAS voor de volksgezondheid en het milieu op de website van het RIVM.