Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

State-of-the-art lab in Heerenveen heeft ideale monster-flow

Eind september 2019 is het spiksplinternieuwe laboratorium in Heerenveen volledig in gebruik genomen. Het nieuwe microbiologie laboratorium is nu compleet: de laatste deelverhuizing vanuit het lab in Almere, is afgerond. Het gebouw aan de Icarus in Heerenveen huisvest nu een grote microbiologische onderzoekscapaciteit voor food, feed en water. In dit mooie, nieuwe pand is speciaal stilgestaan bij de optimale ‘monster-flow’. De reis die het monster aflegt door het moderne lab is volledig gestroomlijnd. Het nieuwste lab van Nederland en de Benelux is state-of-the-art. Hoe ziet dat eruit?

Het laboratorium in Heerenveen is groot genoeg om al het huidige microbiologisch onderzoek van Eurofins in Nederland uit te kunnen voeren en de toekomstige groei aan te kunnen. In het bouwontwerp is de inrichting bovendien helemaal afgestemd op de reis van het monster door een laboratorium. Van ontvangst van het monster tot het afvoeren van het monster-afval: de werkwijze is efficiënt en het proces optimaal. Peter Visser is Business Unit Manager Microbiologie bij Eurofins Food, Feed, Water: “Veel laboratoria zijn gestart als klein lab en langzaam uitgebreid door steeds een uitbouw te doen. Het is dan lastig om intern te verbouwen en de ideale monsterstroom vast te houden. Dat was ook onze situatie. Met de bouw van een nieuw lab kregen we de kans om de inrichting af te stemmen op het proces dat we nauwgezet volgen met het monster. Bovendien is er een loopgang om het lab heen, zodat bezoekers geen besmetting kunnen veroorzaken tijdens een analyse. En natuurlijk heeft het nieuwe gebouw led-verlichting en een overdruk-ventilatiesysteem.”

De reis van het monster
Het monster reist steeds naar de volgende ruimte tot het analyseresultaat is vastgesteld. Het begint allemaal bij de ontvangst. Visser: “Bij de entree van ons pand is het monsterverdeelstation gevestigd. Via koeriersdiensten en via post ontvangen we ruim 3.000 monsters per dag. Een schifting wijst uit of een monster microbiologisch moet worden onderzocht of chemisch. Moet het monster chemisch worden onderzocht, dan sturen we het door naar het Eurofins chemie-lab, een paar meter verderop. Het overgrote deel van de monsters gaat door naar ons microbiologie-lab.”

Waterlab vs. food- en feed-lab
Vervolgens worden de monsters van elkaar gescheiden binnen het pand. Monsters van water gaan linksaf naar het waterlab en monsters van voeding of diervoeding mogen rechtsaf naar het food- en feedlab. Visser: “De monsters van water worden zo strikt gescheiden van die van (dier)voeding. Tussen het waterlab en het food- en feed-lab zit een transparante glazen scheidingswand. Onze specialisten kunnen elkaar zien, maar het monster kan niet in een ander lab terechtkomen. In beide labs verzorgen specialisten het inwegen op stations in een lange straat. Omdat we onderzoek doen naar een aantal micro-organismen per hoeveelheid monster, komt dat heel precies.” 

Gescheiden monsterbehandeling
De monsters komen dan in een speciale inweeg- en verdunningsruimte terecht. In het waterlab gaat het water in de regel eerst over een filter, om de bacteriën te selecteren die op het filter achterblijven. In het food-lab worden de monsters ingewogen en wordt een verdunningsvloeistof toegevoegd. “Als het gaat om onderzoek naar ziekteverwekkers kijken we in het food-lab naar de aan of afwezigheid van bacteriën als Salmonella en Listeria. Bij onderzoek naar bederfverwekkers worden tellingen gedaan en doen de pipeteerrobots een deel van het werk. Het verdunde monster wordt - volgens alle strikte voorschriften - op de ideale voedingsbodem aangebracht waar het micro-organisme het beste op groeit. Vervolgens gaan de monsters in de broedstoof in onze aparte broedruimte voor bebroeding op verschillende temperaturen”, vertelt Visser.


Samen kolonies of eenheden tellen
Heeft een micro-organisme volgens de procedure genoeg tijd gehad om uit te groeien tot een kolonie of telbare eenheid, dan is het tijd voor een telling. Visser: “Dan komen alle monsters in de ruimte achter de labs - de telruimte - weer samen. De telling doen we namelijk in één ruimte, voor zowel het waterlab als het food- en feed-lab. Na het vastleggen van de resultaten ontvangen onze klanten hun rapport.”

Monsters verlaten het pand via de achterkant
Uiteindelijk verdwijnt het monster weer via de achterkant van het gebouw. “Restanten van een monster gaan bij het afval nadat ze zijn afgedood of we voeren ze af als ziekenhuisafval. Zo brengen we geen ziekteverwekkende organismen in het milieu. Daarmee is de cirkel rond. Het is prachtig om te zien hoe de bouwtekeningen realiteit zijn geworden en hoe deze inrichting werkt in de praktijk. We werken er nu nog efficiënter en dat is voor ons heel belangrijk”, vertelt Visser.

Meer weten over ons micro lab en wat wij voor u kunnen betekenen?  Neem contact met ons op via sales-food-nl@eurofins.com of bel +31 (0)88 831 0000

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.

Contactgegevens België

Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 5