Eurofins
Zoeken

Om één van onze white papers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Q & A Update laboratorium chemie in Heerenveen

Q & A update laboratorium chemie

Na de brand op 27 november 2019  in ons chemie laboratorium aan de Leeuwarderstraatweg in Heerenveen, hebben wij u kunnen bedienen door onze analyses  uit te besteden aan onze zuster-laboratoria. Ondertussen zijn we begonnen met de herbouw en zijn bijvoorbeeld onze unieke koolhydraattesten van het Expertise Center opnieuw opgezet bij Eurofins Agro te Wageningen. Zie het actuele overzicht hieronder.

We informeren u graag volledig, daarom zetten wij de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rijtje:

Wat is de huidige status van de analyses van unieke testen?
Wij bezitten een aantal bijzondere unieke testen die niet elders in het Eurofins-netwerk te vinden zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de analyses van koolhydraten van ons Expertise Centre. Bij Eurofins Agro in Wageningen zijn deze testen opnieuw opgezet, de volgende testen zijn nu beschikbaar en te bestellen via EOL:
Testcode Testnaam Status
HEC26 Transgalacto Oligosaccharides (T-GOS) Beschikbaar
HEC1H Transgalacto Oligosaccharides (T-GOS) Beschikbaar
HEC1I Transgalacto Oligosaccharides (T-GOS) Beschikbaar
HEC4A 2'-Fucosyllactose Beschikbaar
HEC0L Starch including maltodextrine Beschikbaar
HEGI6 Vacuole volume Beschikbaar
HEC2W Total sialic acid Z.s.m.
 
Let op: alle monsters worden behandeld volgens het First-in-First-out (FiFo) principe. We kunnen nu nog geen spoedaanvragen aannemen. We leveren de analyses zo snel mogelijk aan u uit. We zouden het waarderen als u op voorhand een schatting doorgeeft van het aantal monsters dat u gaat inzenden. Op deze manier kunnen wij e.e.a. goed plannen.  Voor meer informatie over de unieke testen van het Expertise Center, kunt u contact opnemen via carbohydrates@eurofins.com.
 
Zijn alle uitbestede analyses geaccrediteerd?
De geselecteerde Eurofins-laboratoria zijn allen geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025. Hierdoor kunnen wij u dezelfde Eurofins-kwalitieit & service bieden als u van ons gewend bent.
 
Ik zie dat de scope van enkele verrichtingen van chemie geschorst zijn, wat houdt dit in?
Omdat de chemie analyses niet meer bij Eurofins op locatie kunnen worden uitgevoerd is een vrijwillige schorsing aangevraagd (met ingang van 23 december 2019) bij de RvA. De chemie analyses mogen niet onder de Eurofins-accreditatie worden gerapporteerd. De schorsing duurt maximaal 6 maanden en kan nog eens met 6 maanden worden verlengd. De organisatie is nog wel geaccrediteerd. De schorsing wordt opgeheven als aan een aantal voorwaarden is voldaan. Eurofins werkt hierin nauw samen met de RvA en volgt de afgesproken procedures.
 
Blijft de levertijd hetzelfde?
We hebben een overnight transportdienst binnen ons Eurofins-netwerk in Nederland en omringende landen. Het effect op de levertijd zal naar verwachting minimaal zijn. 
 
Waar gaan mijn monsters nu naar toe?
De analyses van uw monsters worden uitbesteed aan één van de vele zusterbedrijven van Eurofins Food, Feed, Water Nederland. Dit kan in Nederland zijn, maar ook in een ander Europees land. Met de meeste van deze ’vestigingen/sites' is een dagelijkse transportverbinding (de ‘Eurofins Linehaul’) van kracht, waarmee we de levertijd tot maximaal 1 dag extra transport hopen te beperken. Wij registreren het laboratorium waar uw monsters naar toe gaan in ons LIMS-systeem en de quotations zijn hierop aangepast. 
 
Moet de klant toestemming geven voor het uitbesteden c.q. testomzetting?
Normaal gesproken vragen wij de klant om een akkoord op het uitbesteden aan een ander laboratorium. Vanwege de uitzonderlijke omstandigheden en omdat we geen tijd willen verliezen slaan wij deze stap nu over. Bestelt u in de komende tijd een chemische analyse bij ons, dan gaat u automatisch akkoord met het uitbesteden binnen het Eurofins-netwerk.
 
Heeft de testomzetting invloed op ‘Mijn favoriete aanmeldingen en monsters’ in Eurofins Online?
Ja, na aanpassing van de testcodes is het nodig om de ‘favoriete aanmeldingen en favoriete monsters’ ook bij te werken.

Ziet mijn analysecertificaat er nu anders uit?
Nee, u ontvangt hetzelfde analysecertificaat als u gewend bent. Alleen de testen worden –onder een andere testcode- in een ander Eurofins-laboratorium uitgevoerd. De resultaatverwerking gebeurt zoals gebruikelijk bij Eurofins Food, Feed, Water Nederland.

Moet ik mijn monsters ergens anders aanmelden nu?
Nee, u kunt uw monsters aanmelden zoals u gewend bent. Bij voorkeur digitaal via Eurofins Online of via de B2B. Er zijn vanaf nu alternatieve testcodes beschikbaar bij het aanvragen van testen. 
 
Mocht u bij het aanvragen van analyses zien dat de testcode begint met de letters HE of PHE neemt u dan voor de zekerheid even contact op met de afdeling Customer Service. Dit betreft een Heerenveen-testcode die mogelijk niet in gebruik is. 

Uw monsters kunt u met de EOL-order of een print van de order blijven opsturen naar:
Eurofins Food, Feed, Water
T.a.v. Aanvoer monsters
Icarus 12
8448 CJ Heerenveen
 
U kunt natuurlijk ook uw monsters laten ophalen door de Eurofins transportdienst, te bereiken via logistiek@eurofins.com of via telefoonnummer 0800 – 0991180.
 
Constructie tijdelijk laboratorium Heerenveen
De opbouw van een tijdelijk chemie laboratorium is nagenoeg gereed. De verwachting is dat we vanaf februari de operatie weer op kunnen starten. Het opstarten zal in fases gebeuren. Dit laboratorium bevindt zich pal naast het microbiologie laboratorium aan de Icarus in Heerenveen.
 
Vanaf wanneer zijn de chemie analyses weer beschikbaar vanuit Heerenveen?
- Een deel van de unieke testen is weer beschikbaar, het overzicht vindt u bovenaan deze pagina.
- Vanaf februari zullen naar verwachting de overige testen in fases vrij gegeven worden vanuit ons nieuwe (tijdelijke) chemie laboratorium in Heerenveen.
 Wanneer analyses weer operationeel zijn, zijn deze weer beschikbaar in Eurofins Online (EOL), Europortal en in de B2B connector.

Worden de kosten van het uitbesteden aan klant doorberekend?
Er worden geen extra kosten doorberekend, u krijgt uw analyses voor de afgesproken tarieven.
 
Biedt Eurofins dezelfde kwaliteit van de analyses?
Ja, kwaliteit staat bovenaan bij Eurofins. Ook al besteden we uit binnen het Eurofins-netwerk, we bieden u de best passende oplossing voor uw analyse. Er kan wel een hele lichte trendbreuk optreden, deze minimaliseren wij zoveel als mogelijk.De geselecteerde Eurofins laboratoria zijn allen geaccrediteerd conform ISO/IEC 17025.
 
Kan ik tussentijdse rapportages inzien als mijn monsters zijn uitbesteed naar andere Eurofins-laboratoria?
Nee, helaas is deze service tijdelijk niet mogelijk. U krijgt uw analysecertificaat in één keer en compleet aangeleverd.
 
Tot slot:
Deze vraag- en antwoordpagina is opgezet naar aanleiding van een brand in het chemie laboratorium aan de Leeuwarderstraatweg te Heerenveen op 27 november 2019. Deze pagina wordt regelmatig bijgehouden en uitgebreid met relevante vragen en antwoorden. Mocht uw vraag hiermee niet beantwoord worden, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw vaste contactpersoon of stuur een mail naar: ASM-Food-NL@Eurofins.com 
 

    

Op 3 februari 2020 is het nieuwe tijdelijke onderkomen van het chemie laboratorium in gebruik genomen.

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.