Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Meldplicht ToBRFV-virus

Bron: (NVWA, 10 oktober 2019, Meldplicht ToBRFV-virus, https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2019/10/10/meldplicht-tobrfv-virus)

Onlangs was er sprake van een zware verdenking van tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) bij een tomatenteler in het Westland. De Europese Commissie heeft besloten om ToBRFV per 1 november 2019 als een bestrijdingsplichtig organisme (quarantaine organisme) aan te wijzen. Vanwege de verdenking in het Westland heeft de NVWA het virus al per 4 oktober als quarantainewaardig aangemerkt. Als gevolg daarvan geldt vanaf 4 oktober 2019 een meldplicht. Bekende natuurlijke waardplanten zijn tomaat, Spaanse peper en paprika. Bij een vondst op een vruchtenbedrijf wordt het bedrijf niet geruimd maar worden hygiëne maatregelen opgelegd om verspreiding te voorkomen.

Meldplicht

Bij vermoeden van aanwezigheid van dit virus dient er direct een melding bij de NVWA te worden gedaan. Dit kan via de website van de NVWA of via 0900-0388.

Gevaarlijk voor planten

Het tomato brown rugose fruit virus behoort tot het geslacht Tobamovirus. Tobamovirussen zijn zeer makkelijk via contact (mechanisch) overdraagbaar en daardoor zeer besmettelijk. Denk bijvoorbeeld aan besmetting via fust, handen, handschoenen, gebruikte gereedschappen of mobiele telefoons. Daarnaast zijn tobamovirussen via zaad overdraagbaar op de jonge planten en kunnen ze een lange tijd infectieus blijven. ToBRFV is niet gevaarlijk voor mensen of dieren.

Hoe verder?

De NVWA verzamelt op dit moment alle informatie en doet onderzoek naar de bron van de besmetting in het Westland. Bedrijven waar een verdenking wordt geconstateerd krijgen de maatregelen uit het eliminatiescenario opgelegd. Dat betekent dat zij maatregelen moeten nemen om verspreiding te voorkomen naar andere teelten. Als een teler gebruik maakt van een pakstation worden ook daar maatregelen opgelegd om verspreiding te voorkomen.

De betrokken sectororganisaties zijn inmiddels door de NVWA geïnformeerd over de maatregelen.

Heeft u vragen of interesse in onze analyses of advies rondom het ToBRFV-virus? Neemt dan contact met ons op via sales-food-nl@eurofins.com of +31 (0)114 635400.

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.

Whitepapers

Lees je in op specifieke onderwerpen met onze whitepapers

1 / 3