Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

De houdbaarheid van uw product onderbouwen of verlengen?

U wilt een product op de markt brengen. Een product dat u wilt verhandelen en opnieuw wilt verpakken óf een product dat u zelf produceert. Maar welke houdbaarheid past bij het product? En hoe kunt u de houdbaarheid onderbouwen of zelfs verlengen? Het zijn vragen van handelaren, slagers, horeca-zaken of multinationals die we regelmatig ontvangen. Voor een klein bedrag kan onze consultant u helpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Vaak geeft de geldende hygiënecode informatie over de houdbaarheid van uw product. Voor horeca-producten geldt bijvoorbeeld een houdbaarheid van 2 dagen. Van sommige producten zou het goed uitkomen om de houdbaarheid te verlengen. Bijvoorbeeld bij gerechten die complex zijn om te bereiden of als u grotere hoeveelheden in één keer maakt. Of juist bij wisselende verkoop of wanneer het gaat om seizoensproducten. Bij het verlengen van de houdbaarheid adviseert één van onze consultants u graag over wat u kunt doen in uw productieproces om de houdbaarheid te verlengen.

Onderbouwen van de THT

In een ander geval is alleen het onderbouwen van de juiste houdbaarheid voor uw verpakking voldoende. Maar wat is de juiste houdbaarheid? En hoe voldoet uw onderbouwing daarvan aan alle wet- en regelgeving? Ook daar kan één van onze consultants u bij ondersteunen.

Wat kunnen wij voor uw betekenen?

Als wij voor u aan de slag gaan, screent onze consultant uw product, op basis van uw (summiere) beschrijving van de receptuur. Hij of zij schetst het risicoprofiel van uw product en bekijkt de beginbesmettingsflora en in welke mate deze flora kan uitgroeien. Onze consultant doet een voorstel voor de parameters die u moet laten onderzoeken om te voldoen aan alle wetgeving én het risico op uitgroei van Salmonella en Listeria te onderbouwen. 

Als u dat wenst, ontvangt u ook advies over de verlenging van de houdbaarheid van uw product. Tenslotte adviseert de consultant over de wijze van onderbouwen van de houdbaarheid. Is schriftelijke onderbouwing noodzakelijk en is een challengetest nodig of niet? 

Interesse?

Heeft u interesse in de risico-inventarisatie en bijbehorend advies over houdbaarheidsonderbouwing en houdbaarheidsverlenging Neem contact met ons op via sales-food-nl@Eurofins.com.