Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

PFAS

Wat zijn PFAS?
PFAS is een groep chemische stoffen, gemaakt door de industrie. Het gaat om poly- en perfluoralkylstoffen. PFOS (perfluoroctaansulfonaten) en PFOA (perfluoroctaanzuur) zijn voorbeelden van stoffen die tot de PFAS-groep behoren. De stoffen bieden weerstand tegen hitte, en hebben water-, vet- of vuilafstotende eigenschappen. Ze worden veel gebruikt in regenjassen, pannen met anti-aanbaklaag, schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen, tapijten, textiel, verf, cosmetica en als oliebestendige coating voor papier dat in contact komt met voedsel, zoals pizzadozen. Voorheen werden PFAS ook gebruikt in schuim van blusapparaten en in anti-aanbakpannen (teflon). Er zijn zo’n 4.700 officieel geregistreerde stoffen door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling - lijst van 2018) die onder PFAS vallen, waarvan bekend is dat ze potentieel kunnen degraderen tot persistente verbindingen. Er zijn namelijk ook stoffen die als voorloper worden beschouwd van andere PFAS. Deze stoffen zijn al niet-milieuvriendelijk, maar in het milieu (bijvoorbeeld door biologische afbraak) transformeren ze verder tot persistente PFAS.

Besmettingsbron PFAS
Chemische fabrieken stoten emissie uit. Door de wind kunnen PFAS in de lucht worden meegenomen en neerslaan op de bodem. Via lozingen van afvalwater kan PFAS ook in oppervlaktewater en daarna in het dieper gelegen grondwater terechtkomen. Ook van over de grens komt stromend water binnen dat PFAS kan bevatten. Via recycling van afval van PFAS-houdende producten, blijven PFAS aanwezig in nieuwe producten. In het milieu zijn PFAS nauwelijks afbreekbaar en bijzonder persistent. De kleine deeltjes kunnen ook in dieren of in het menselijk lichaam terechtkomen. Verschillende studies laten zien dat de halfwaardetijd van PFOS in mensen wordt geschat op 5 jaar, en van PFOA op 2 tot 4 jaar. PFAS zijn niet alleen persistent, ze kunnen ook lange afstanden afleggen via bio-accumulatie. De toxische stoffen zijn wereldwijd aangetroffen in het milieu, tot aan de poolgebieden. Ook voeding en drinkwater bevat PFAS. Het RIVM beschouwt PFAS als zeer zorgwekkende stoffen, die schadelijk zijn voor de gezondheid en kankerverwekkend. 

PFAS analyse aanvragen?
Eurofins helpt u graag om uw producten te analyseren op de aanwezigheid van PFAS zodat u verzekerd bent van kwaliteit en veiligheid van uw product. Ook staan onze consultants voor u klaar om van advies te voorzien om het risico van een teveel aan PFAS in uw product zo laag mogelijk te houden. Bel ons via +31(0) 888 31 00 00 of mail ons via Sales-food-NL@eurofins.com.

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.

Contactgegevens België