Eurofins
Zoeken

Om één van onze whitepapers te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Om één van onze brochures te downloaden vragen wij u om uw e-mailadres op te geven. 

Dioxine

Wat zijn dioxines?
Dioxines zijn ongewenste bijproducten van verbrandingsprocessen. Dioxines ontstaan bijvoorbeeld bij verbranding van stoffen die bij zeer hoge temperaturen chloor bevatten, zoals bij een (natuurlijke) brand of bij de productie van metaal, chemicaliën of pesticiden. Daarom moeten emissiegassen bemonsterd en geanalyseerd worden, om te controleren of filters naar behoren werken, die de eventueel gevormde dioxines afvangen. Tot 50 jaar geleden hadden fabrieken deze filters nog niet. En wat in het verleden is uitgeblazen is niet weg, maar accumuleert in ons milieu en in de voedselketen. In hele kleine hoeveelheden zijn deze schadelijke stoffen al schadelijk voor mensen en dieren. Onder de verzamelnaam ‘dioxines’ vallen ook PCB’s en furanen.

Besmettingsbron dioxine
Via emissie in de lucht, komen dioxines terecht op planten, gras en op de bodem van oppervlaktewater. Een paling foerageert bijvoorbeeld op de bodem van een rivier en kan dan slibdeeltjes van de bodem binnenkrijgen, met deze schadelijke stoffen. Ook als een koe graast op een weide die dioxines bevat, slaat de koe deze dioxines op in zijn lichaam. Dioxines hopen zich op in vetweefsel. Eigenlijk vormt elk product waar vet in zit daarmee een risico. Stel, wij eten een stukje vet via biefstuk van deze koe, dat dioxines bevat. Dan slaan wij deze dioxines vervolgens op in ons lichaam. Wanneer iemand gewicht verliest, kunnen vrije radicalen vrijkomen. En die kunnen ziek maken. Wat ook niet meehelpt: de halfwaardetijd van bepaalde dioxines en PCB’s is meer dan 70 jaar. Kleine hoeveelheden dioxine zijn dus al giftig. Het blijft dus lange tijd actief. Voeding kan dioxine bevatten, als niet wordt gemonitord in welke hoeveelheid dioxines voorkomen in vette vis of vlees. 

Dioxine analyse aanvragen?
Eurofins helpt u graag om uw producten te analyseren op de aanwezigheid van dioxine zodat u verzekerd bent van kwaliteit en veiligheid van uw product. Ook staan onze consultants voor u klaar om u van advies te voorzien om het risico op dioxine in uw product zo laag mogelijk te houden. Bel ons via +31(0) 888 31 00 00 of mail ons via Sales-food-NL@eurofins.com.

Heeft u een algemene vraag? Bel of mail ons gerust.